Výsledky 2. kola přijímacího řízení – 4leté gymnázium

Výsledky přijímacího řízení:

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia
Vzor pro odvolání – čtyřleté gymnázium

Po doručení rozhodnutí o přijetí žáka musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i rodičem.

V případě, že zápisový lístek žáka není odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

19. 5. 2017

Přijímací řízení – odvolání

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury

Dle §  183 odst. 3 školského zákona, § 87 správního řádu a s ohledem na skutečnost, že nastala možnost přijetí dalších uchazečů v přijímacím řízení z důvodu uvolnění místa pro přijetí (někteří přijatí uchazeči potvrdili své rozhodnutí nenastoupit ke studiu), vyhovuji odvolání uchazečů, kteří v souladu se stanoveným pořadím (§ 60d odst. 3 školského zákona) splnili podmínky přijímacího řízení, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů.

Registrační čísla přijatých uchazečů:

842, 824, 817, 818, 805, 830, 814

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout v pracovní době na sekretariátu školy (6.00 – 14.00 h).
Prosíme přijaté žáky, aby s ohledem na urychlení přijímacího řízení doručili zápisové lístky, případně e-mailem oznámili, že nemají zájem nastoupit ke studiu na naší škole.

V Ostravě – Porubě, dne 15. 5. 2017

Mgr. Jana Vylobová

Heppenheim 2017

Návštěva Heppenheimu

Návštěva Heppenheimu

 Ve dnech 26.4. – 3.1. se studenti naší školy (D. Šimek, R. Gregořica, M. Tyl, Š. Chrástecký, V. Godfryd a K. Diehelová) s pedagogy (V. Janšta a V. Ságlová)  zúčastnili tradičního setkání v Heppenheimu, které pořádá sdružení  Ackermann-Gemeinde.  Německá strana opět finančně podpořila naši účast v Heppenheimu.  Za naši stranu měla k tématu Evropa připraven příspěvek i vyučující němčiny z naší školy. Sobotní večer jsme pomáhali připravit mši svatou pro všechny účastníky a otec Vojtěch vedl přípravu a celebraci. Nejen mluvil, ale pomáhal studentům i zpívat. Read the rest of this entry »

ŠKOLNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE

Účastníci turnaje v přehazované

Účastníci turnaje v přehazované

Dne 5. května se v tělocvičně naší školy konal turnaj v přehazované pro nižší gymnázium a volejbale pro vyšší gymnázium. Turnaje se mohla zúčastnit pouze smíšená družstva.

Organizátory byli Mgr. Roman Burda a žáci Kateřina Sádecká a Jaroslav Lichota z kvinty A. Read the rest of this entry »

Sekundáni a druháci z Biskupského gymnázia viděli „Nevídanou Ostravu“

Mamutí kel z Odry

Mamutí kel z Odry

Ve středu 19. 4. 2017 se třídy sekunda B a druhý ročník v doprovodu s panem profesorem Stuchlým a paní profesorkou Parmovou vypravily do Ostravského muzea. Konala se tam výstava u příležitosti výročí 750 let nejstarší dochované písemné zmínky o Ostravě.
Výstava nese název Ostrava nevídaná na cestě ke své velikosti. Skládá se ze šesti částí: Ostrava nejstarší, Ostrava středněvěká, Ostrava pulzující, Ostrava na soutoku řek, Ostrava poetická, Ostrava a lidé. Read the rest of this entry »