Školní akademie BiGy

akdemie_2018

Lidská srdce se dobývají konající láskou

… to byla jedna z myšlenek o. Pavla Obra, novokněze, farního vikáře v Odrách, který k nám zavítal ve středu 21. 2. 2018  a spolu s o. Tomášem sloužili v naší kapli pravidelnou středeční mši svatou.

V bohoslužbě slova jsme slyšeli úryvky proroka Jonáše (Jon 3,1-10) a evangelisty Lukáše (L 11,29-32), které vyzývají k obrácení. Read the rest of this entry »

1. setkání rodičů ve věci založení Spolku rodičů a přátel Biskupského gymnázia v Ostravě

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás na základě ankety uspořádané na podzim loňského roku pozvat na 1. setkání rodičů ve věci založení Spolku rodičů a přátel Biskupského gymnázia v Ostravě.

Toto setkání se uskuteční v budově školy dne 28. února 2018 v 16:30 hod. (multimediální učebna v přízemí).

Na programu:   diskuze  o charakteru spolku a o náplni jeho činnosti, návrh stanov

Těším se na setkání

Bernard Chrástecký

zástupce rodičů ve Školské radě Biskupského gymnázia v Ostravě

bernardchrastecky@centrum.cz

Lyžařský kurz na Vaňkově kopci

Lyžařský kurz nižšího gymnázia BiGy

Lyžařský kurz nižšího gymnázia BiGy

Třicet pět studentů z primy až kvarty ostravského Biskupského gymnázia se v týdnu od 5. do 9. února 2018 denně účastnilo výjezdního lyžařského kurzu na Vaňkově kopci. Největší zastoupení měli studenti sekundy, hlavně pro ně byl totiž kurz určený. Každé ráno se odjíždělo autobusem od školy a po třech hodinách výcviku na Vaňkově kopci se lyžaři do školy vraceli na oběd.

Read the rest of this entry »

„… jsem rád, že věřím…“

Otec Michal František Jadavan

Otec Michal František Jadavan

V den svátku Uvedení Páně do chrámu odešel od nás na věčnost o. Michal Jadavan.

Ve středu 7. 2. 2018 byla ve zcela zaplněné školní kapli sloužena za o. Michala mše sv., kterou společně s naším školním kaplanem o. Tomášem sloužil také o. Vojtěch Janšta, bývalý kaplan naší školy.

V promluvě o. Tomáš vzpomenul na poslední setkání s o. Michalem u nás v kapli na konci listopadu.

Tenkrát o. Michal ve svém kázání vyprávěl příběh o jednom misionáři v SSSR a zakončil ho  slovy: Misionář zahlédl něco, co převyšuje tento svět. Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit. Co nám dává v životě sílu je to, že jsme zahlédli Ideál ve svém životě, proto nic neztrácíme …“ Read the rest of this entry »