Den otevřených dveří na BiGy a adventní koncert

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin se uskuteční Den otevřených dveří na BiGy. Ve středu 13. prosince 2017 pořádá BiGy v kostele sv. Cyrila a Metoděje adventní koncert.

DOD_17AK_17

Večer mladých

Schola BiGy na biskupství

Schola BiGy na biskupství

Jako každý měsíc se ve středu 15. 11. 2017 konal na Biskupství Večer mladých, na kterém se sešli mladí křesťané z celé diecéze. Duchovní program byl zahájen mší svatou, kterou tentokrát hudebně doprovázela naše schola. Read the rest of this entry »

Týden španělské kultury

Týden španělské kultury

Týden španělské kultury

V týdnu od 13. do 16. listopadu se na Gymnáziu Olgy Havlové konal již 5. ročník Týdne španělské kultury nazvaný Semana Ostraña. Již tradičně byl zahájen v pondělí recitační soutěží, na které nás reprezentovaly 4 studentky, vítězky školního kola. Read the rest of this entry »

Genetické centrum

V genetickém centru

V genetickém centru

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se studenti oktávy a IV. ročníku, kteří mají seminář z biologie, zúčastnili exkurze do genetického centra v Ostravě – Vítkovicích, kde mohli vidět uplatnění teoretických znalostí z hodin v praxi.

Během návštěvy genetického centra jsme měli možnost navštívit tři budovy. První oddělení bylo zaměřeno na oblast molekulární genetiky. Byli jsme dopodrobna seznámeni s metodami oddělení molekul DNA z genetického materiálu a jejich dalšího zpracování pomocí metody PCR. Díky této metodě jde mnohonásobně namnožit daný úsek DNA, který je poté objektem zkoumání gelovou elektroforézou. Read the rest of this entry »

Dělat progresivní věci …

Děkan CMTF  Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. při besedě se studenty BiGy

Děkan CMTF Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.  při besedě   se studenty BiGy

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnila na naší škole beseda s hosty z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci v čele s p. děkanem Prof. Ing. Mgr. Peterem Tavelem, Ph.D.

Účastnili se ji studenti septimy, 3. ročníku, oktávy a 4. ročníku s vyučujícími.

Po úvodním přivítání p. ředitelkou Mgr. Janou Vylobovou nám hosté promítli krátkou prezentaci z oslav 300. výročí budovy CMTF v Olomoouci, které proběhly letos v září. Read the rest of this entry »

Výchovný koncert

Dne 13. 11. 2017 proběhl v DKMO koncert klasické hudby v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava. Vystoupení se účastnily třídy kvarta a sekunda. Studenti zde mohli obdivovat především smyčcové nástroje, dále nástroje dechové a varhany. Vystoupil i Janáčkův filharmonický sbor mladých spolu s naším kamarádem a spolužákem Vojtou Polochem (kvarta) a jeho sestrou Aničkou Polochovou (sekunda). Read the rest of this entry »