zpět na Biskupské gymnázium v Ostravě

Administrace BiGy
BiGy http://web.b-g.cz/wp-admin/
20. výročí BG http://web.b-g.cz/20vyrocibg/wp-admin/
Povinné předměty Adresa
Český jazyk a literatura http://web.b-g.cz/cesky-jazyk-a-literatura/wp-admin/
Biologie http://web.b-g.cz/biologie/wp-admin/
Dějepis http://web.b-g.cz/dejepis/wp-admin/
Estetická výchova hudební http://web.b-g.cz/esteticka-vychova-hudebni/wp-admin/
Fyzika http://web.b-g.cz/fyzika/wp-admin/
Chemie http://web.b-g.cz/chemie/wp-admin/
Informační a komunikační technologie http://web.b-g.cz/ikt/wp-admin/
Matematika http://web.b-g.cz/matematika/wp-admin/
Náboženská váchova http://web.b-g.cz/nabozenska-vychova/wp-admin/
Přírodopis http://web.b-g.cz/prirodopis/wp-admin/
Sociální program http://web.b-g.cz/socialni-program/wp-admin/
Společenské vědy http://web.b-g.cz/spolecenske-vedy/wp-admin/
Tělesná výchova http://web.b-g.cz/telesna-vychova/wp-admin/
Zeměpis http://web.b-g.cz/zemepis/wp-admin/
Jazykové předměty
Anglický jazyk http://web.b-g.cz/anglicky-jazyk/wp-admin/
Německý jazyk http://web.b-g.cz/nemecky-jazyk/wp-admin/
Španělský jazyk http://web.b-g.cz/spanelsky-jazyk/wp-admin/
Nepovinné předměty
Latina http://web.b-g.cz/latina/wp-admin/
Semináře
Chemie http://web.b-g.cz/seminar-z-chemie/wp-admin/
Matematika http://web.b-g.cz/seminar-z-matematiky/wp-admin/
Základy společenských věd http://web.b-g.cz/seminar-ze-zakladu-spolecenskych-ved/wp-admin/