13. ročník recitační soutěže

Vítězové recitační soutěže

Vítězové recitační soutěže

V pátek 19. 10. 2018 se uskutečnilo vyhodnocení školního kola 13. ročníku recitační soutěže, která se konala 12. 10. 2018. Do školního kola postoupilo 16 žáků z nižšího gymnázia a 21 žáků z vyššího gymnázia.

Porota ve složení Mgr. Rita Chrástecká, Mgr. Hana Kukučková, Vojtěch Petrmann, Tereza Menšíková, Barbora Brodová a Petr Lorenc vyhodnotila toto pořadí soutěžících:

Nižší gymnázium

První místo získala Klára Holáňová z primy s básní I. A. Krylova Včela a mouchy, na 2. místě se umístila Magdalena Machová ze sekundy v kategorii poezie a 3. místo obsadila s prózou žákyně tercie Anna Kulatá.

Vyšší gymnázium

V kategorii poezie porota přiřadila prvenství Adéle Hašková ze septimy B za recitaci básně Jaroslava Seiferta Modelka. 2. místo získal Timon Duda a na 3. místě se umístila Eliška Machalová, oba ze III. ročníku. V kategorii prózy obsadil 1. místo Alexandr Henzl ze sexty s úryvkem z knihy Toma Sharpa Henry Wilt má smůlu a 2. místo Amálie Formandlová z oktávy.

Zvláštní cenu diváka získal Šimon Zajac z kvarty A.

Po skončení recitační soutěže, kdy se porota radila, dostali soutěžící tvůrčí úkol. Přítomní měli ve skupinkách složit báseň, která by obsahovala 6 – 9 slov z přednesených básní. Ukázku tvorby našich nejmladších uvádíme níže.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a oceněným blahopřejeme.

Mgr. Rita Chrástecká

Bc. Dagmar Máchová

 

Dnešní den

Autoři:                   Holaňová Klára, Stuchlá Alena, Šmiřík Viktor, Marek Jan

 

Dnešní den byl krásný jako slunce,

jako louka –  a na ní spousta včel.

V básních jsem se ztrácel jako v mouce,

a přesto jsem stále bděl.

 

Básně proudily jak studánka,

která uchvátí náš pohled,

doma budu vyprávět svým sestřičkám,

říkám vám to jednou a naposled.
Tak snad za rok, zas ten den

bude pestrý jako motýl.

A do příště řádně trénujte,

můžete si vzít i kostým.