Advent – doba radosti

Začátek adventu

Začátek adventu

V pondělí 4. 12. 2017 byla v naší kapli sloužena 1. rorátní mše svatá. Hned v úvodu otec Tomáš požehnal adventní věnce jednotlivých tříd, aby zapálené svíce na těchto věncích vnášely opravdové Světlo do našich životů.

Advent - doba radosti

Advent – doba radosti

V evangeliu zazněl úryvek sv. Matouše 8,5-11 o uzdravení nemocného služebníka římského setníka, kdy p. Ježíš po setníkových slovech říká: „Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho“.

Otec Tomáš rozvinul ve svém kázání myšlenku, že advent je znamení radosti. Jako v evangelijním úryvku zažil služebník i jeho pán radost z uzdravení, tak také i všichni kolem, kdo zázrak viděli. I my křesťané máme dělat dobro, přinášet radost těm, kdo ho potřebují.

V závěru popřál všem přítomným, abychom advent prožili jako dobu radosti a radost šířili dál kolem sebe.

Bc. Dagmar Máchová