Author Archives: redakce

Den otevřených dveří na BiGy

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin se uskuteční Read the rest of this entry »

Prima ve Fryštáku

Ve dnech 20. až 22. září se studenti primy zúčastnili adaptačního kurzu, který pro ně připravily instruktorky Domu Ignáce Stuchlého ve Fyštáku. I když našim nejmladším počasí příliš nepřálo, dokázali si svůj pobyt pěkně užít, s nadšením se pouštěli do všech připravených aktivit i her,  poznávali  jeden druhého. Dokázali také ocenit práci instruktorek i všech ostatních, kteří jim tento „prima“ pobyt umožnili absolvovat. Jak se jim na adaptačním kurzu líbilo, je zřejmé z jejich krátkých hodnocení.
Postřehy primánů 1
Postřehy primánů 2
Mgr. Rita Chrástecká, tř. učitelka primy

Exkurze IV. ročníku do Prahy

IV. ročník v Praze

IV. ročník v Praze

Ve dnech 19.9. – 22. 9. 2017 se uskutečnila všemi očekávaná exkurze do Prahy pod vedením naší třídní profesorky Mgr. Marcely Tylečkové.  V úterý 19. 9. jsme vyrazili za pražským dobrodružstvím. Po ubytování v Kapucínském klášteře na Loretánském náměstí jsme vyrazili do křivolakých uliček Nového Světa. Read the rest of this entry »

Právě teď je chválit Pána čas…. – 10. výročí posvěcení školní kaple

10. výročí posvěcení školní kaple

10. výročí posvěcení školní kaple

Ve středu 20. 9. 2017 jsme si připomněli 10. výročí posvěcení školní kaple bl. Marie Antoníny Kratochvílové.

Každý chrám, kostel i kaple je Božím domem a domem modlitby pro všechny lidi bez rozdílů.

Je velkým darem a milostí, že zde v naší škole máme toto místo setkávání člověka s Bohem. Read the rest of this entry »

Besedy o energii

Ing. Petr Pavlík

Ing. Petr Pavlík

V pondělí 18. 9. 2017 proběhla v učebně fyziky přednáška Energie – budoucnost lidstva, kterou si připravili ing. Petr Pavlík a pan Tomáš Hejl. Diskutovali jsme o problémech, které by nastaly při blackoutu nebo nedostatku energie, rozebírali jsme způsoby výroby elektrické energie z neobnovitelných i obnovitelných zdrojů Read the rest of this entry »