Cesta k velkým věcem vede přes věrnost v maličkostech …

Otec Vítek Řehulka na BiGy

Otec Vítek Řehulka na BiGy

… to jsou slova  o. Víta Řehulky z farnosti Ostrava-Zábřeh, kterými ve středu 17. 10. 2018 zakončil svoji promluvu při pravidelné mši sv. v naší kapli. V promluvě všem přečetl velmi silný příběh taxikáře, jehož text v plném znění zveřejňujeme níže.

Službu v kapli měli studenti 2. ročníku, kteří krásným zpěvem písně „Pojď, teď je ten čas jej chválit“ započali středeční bohoslužbu. Z Lukášova evangelia zazněl úryvek Lk 11,42-46, kdy Ježíš kárá slovy: „Běda vám farizeové, běda i vám, znalci Zákona!“

Děkujeme o. Vítovi za návštěvu i závěrečná slova povzbuzení … jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost…

Dagmar Máchová

Příběh taxikáře