CHRÁNIT STVOŘENÍ – TÉMA, KTERÉ ZAUJALO

Biskupské gymnázium v Ostravě získalo 2. místo ve výtvarné soutěži v Mnichově. Sociální dílo Ackermann-Gemeinde jako pořadatel oslovuje každoročně v České a Slovenské republice církevní školy.

 Letošní výzva vycházela z myšlenek encykliky paneže Františka Laudato si.

 „Podmínky soutěže jsme dostali sice v květnu 2017“, říká PaedDr.Radana Parmová, „ ale už od září jsme se ve výtvarné výchově věnovali ohrožení přírody. Žáci sami chtěli, kreslili i doma. Malé formáty, ale silné ve sdělení: čisté živé moře plné života – a vedle totéž, jen s mrtvými korály. Pole a stromy za vesnicí – a totéž místo jako průmyslový areál.

Desítky prací. Jenže jak takové drobné kresby prezentovat? Co s nimi? Téma „CHRÁNIT STVOŘENÍ“ účinkovalo jako obrovský impuls: uděláme rukodělné knížky.“

„Něco mimořádného“, píše Mons. Dieter Olbrich z Mnichova, „šest knížeček s rozličnými tématy ohrožení našeho životního prostředí, obrazy plné vizí, které malovali žáci Vaší školy napříč všemi třídami, chlapci i děvčata od jedenácti do sedmnácti let.“

S oceněním získalo Biskupské gymnázium v Ostravě i finanční dar ve výši 300 Eur.

Diplom za 2. místo
Ukázka rukodělné knížky
 

Bc. Dagmar Máchová