Dělat progresivní věci …

Děkan CMTF  Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. při besedě se studenty BiGy

Děkan CMTF Prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.  při besedě   se studenty BiGy

V úterý 14. 11. 2017 se uskutečnila na naší škole beseda s hosty z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci v čele s p. děkanem Prof. Ing. Mgr. Peterem Tavelem, Ph.D.

Účastnili se ji studenti septimy, 3. ročníku, oktávy a 4. ročníku s vyučujícími.

Po úvodním přivítání p. ředitelkou Mgr. Janou Vylobovou nám hosté promítli krátkou prezentaci z oslav 300. výročí budovy CMTF v Olomoouci, které proběhly letos v září.

Studenti CMTF se studenty BiGy

Studenti CMTF se studenty BiGy

Na ni pak v besedě se studenty byly navázány dotazy např. kolik bylo v ukázce hudebních nástrojů, církevního oblečení, kolik má Univerzita Palackého fakult aj. Každý, kdo odpověděl, obdržel drobný dárek.

Pan děkan poté pohovořil o celé fakultě, která je nejstarší fakultou UP a Univerzita Palackého v Olomouci je 2. nejstarší v ČR. Informoval, které obory je možno studovat.

CMTF je speciální v tom, že má rozměr charitas – láska, vede k práci s celým člověkem. Absolventi fakulty umí rozumět, umí chápat a umí porozumět člověku. Fakulta usiluje dělat progresivní věci.

Studentka 1. ročníku magisterského studia obor Charitativní a sociální práce Anežka Troppová informovala studenty o svém oboru a studiu na CMTF. Podobně také její kolega Josef Nedorostek, který studuje teologii jako laik.

V závěru besedy naši studenti pokládali hostům otázky ohledně studia, obdrželi drobné dárky a propagační letáčky.

Celá beseda se vedla ve velmi přátelském duchu.  Studenti našeho gymnázia dostali dobrou nabídku možnosti dalšího studia na vysoké škole.

Bc. Dagmar Máchová