Duchovní obnova oktávy

Oktáva v Zátoru

Oktáva v Zátoru

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se naše třída oktáva spolu s otcem Tomášem Čiržem  a třídní paní profesorkou Dagmar Šubertovou vydala na duchovní obnovu do Zátoru u Krnova, kde nás na místní faře radostně přivítal otec Radim Zielonka.

Tato poslední společná duchovní obnova probíhala v přátelské atmosféře, společně jsme rozjímali nad tématem Člověk a stvoření, pozorovali hvězdy a hledali podstatu lidské existence, hráli jsme hry, společně jsme vařili, s místními rodáky jsme také prožili obě mše svaté a nechyběla ani procházka po okolí. Díky této obnově jsme se mohli lépe poznat, zamyslet se sami nad sebou a svým životem a strávit spolu poslední pěkné chvíle před maturitou. Velký dík patří nejen otci Čiržovi, který si pro nás připravil celý program a s ním spojené aktivity, ale také otci Zielonkovi, který nám vytvořil na zátorské faře výborné zázemí.

Zpátky domů jsme se vrátili v sobotu kolem poledne. Celá duchovní obnova byla velice zdařilá, všichni jsme si z ní odnesli duchovní povzbuzení a pěkné vzpomínky.

Gabriela Slatinská, oktáva