Duchovní obnova sexty B

Sexta B na duchovní obnově

Sexta B na duchovní obnově

Dne 2. 5. jsme se s třídou sextou B vypravili na duchovní obnovu. Jako doprovod se s námi vydali otec Tomáš Čirž a naše paní profesorka Marcela Chrástecká. Naše ubytování se nacházelo v městečku Zátor, kam jsme přijeli vlakem. Zdejší kněz Radim Zielonka nás zavedl na faru, kde jsme měli strávit následující dvě noci. Večer nám náš otec rozdal papír s tématy, nad kterými jsme se měli zamyslet. Proto jsme strávili přibližně hodinu sami, abychom si uvědomili, co pro nás tato témata znamenají. Po večeři jsme pronesli krátkou modlitbu a do postele jsme ulehli velmi brzy, vzhledem k brzkému budíčku. Další den jsme se všichni úplně rozespalí rychle nasnídali a „utíkali“ jsme na autobus, kterým jsme se po pár přestupech dostali až do Karlovy Studánky.

Duchovní obnova sexty B

Duchovní obnova sexty B

Zde nám otec Tomáš rozdal papírky, na kterých byly různé citáty z Bible. Měli jsme za úkol o nich celý den přemýšlet a poté je večer ostatním vysvětlit. Cesta na Praděd údolím Bílé Opavy byla velice příjemná. Zvláště úseky vedoucí lesem byly při vysokých teplotách velice osvěžující. Se sebou jsme měli sbalené svačiny, takže nikdo hlady netrpěl. K vysílači na vrcholu hory jsme dorazili asi za tři hodiny. Nahoře jsme si v restauraci pochutnali na polévce a „pokochali“ se přenádherným výhledem. Zpátky jsme došli pouze k chatě Ovčárna. Tam jsme nasedli do autobusu a s několika přestupy dojeli až na naší základnu-Zátor. Večer jsme si po mši svaté rozdělali oheň, opékali jsme špekáčky a debatovali nad přidělenými citáty z Bible. Krátce nato však přišla bouře, která nám poněkud překazila táborák. Proto jsme se uchýlili dovnitř, kde jsme strávili zbytek večera tím, že jsme se bavili a hráli nejrůznější stolní hry. Ráno, hned po snídani, jsme se zamysleli nad úryvkem z Bible a pak začali s úklidem fary. Ten jsme dokončili velmi rychle, sbalili jsme se a vyrazili směrem k nádraží. Celá duchovní obnova byla přínosná pro nás všechny. Sblížili jsme se, poznali se zase o něco více a prožili krásný a Bohem požehnaný čas.

Adéla Hašková