Exkurze oktávy v Praze

Oktáva v Praze

Oktáva v Praze

Také letos se třída oktáva vydala na exkurzi do Prahy v termínu od 9. do 13. října. Jednalo se o poznávací dějepisnou a kulturní exkurzi, během níž byli studenti seznámeni s těmi nejznámějšími památkami města Prahy. Na exkurzi nás doprovázeli paní profesorka Dagmar Šubertová a pan profesor Jan Ligocký. Jejich úkolem bylo sestavení programu, podle kterého se všichni po celý týden řídili.

Po příjezdu na Hlavní nádraží v Praze a zakoupení jízdenek na místní MHD jsme se vydali do Kláštera kapucínů na Hradčanech, kde jsme se následně ubytovali. Studenti byli okamžitě pohlceni „téměř historickou“ atmosférou velkoměsta. Nemohli jsme si také nepovšimnout velkého množství lidí, kteří neustále proudí ulicemi i metrem. Téměř každý dopravní prostředek byl plný turistů i místních Pražanů. Nutno dodat, že nikdo nemusel dlouho čekat na svůj spoj a doprava zde plynula v poněkud svižném tempu.

Hned první den jsme se podívali do Lorety, kde jsme mohli vidět spoustu vzácných obrazů, zdobených monstrancí a potěšit se tóny historické zvonkohry, jedné z nejstarších zvonkoher v Evropě. Poté jsme se vydali na prohlídku Pražského hradu, kde jsme viděli stát v pozoru již tradičně ozbrojenou čestnou stráž. Ve Svatovítském chrámu jsme obdivovali kromě tradiční gotické výzdoby také krásné vitráže Alfonse Muchy.  Návštěvu Pražského hradu jsme zakončili prohlídkou Jeleního příkopu přímo pod komplexem budov Pražského hradu.

Pravidelně každé ráno mohli studenti dobrovolně navštívit kapli ve Svatovítském dómu a zúčastnit se bohoslužby.  V úterý jsme poznávali Židovské muzeum, kde prohlídka zahrnovala návštěvu pěti synagog, z nichž nejstarší je Staronová synagoga společně s místním hřbitovem. Studenty velmi zaujala také prohlídka Národního památníku hrdinů heydrichiády.

Ve středu jsme navštívili Vyšehrad a Národní památník na Vítkově. Nejdůležitějším bodem programu tohoto dne byla návštěva Divadla na Vinohradech, kde jsme zhlédli divadelní představení s názvem Její pastorkyňa.

Ve čtvrtek třídu provedl Břevnovským klášterem bratr Martin Ševeček, benediktýnský mnich a zajímavý průvodce, který studenty obohatil o mnohé informace nejen z historie kláštera a řádu, ale i z běžného života benediktýnského mnicha. Plni očekávání jsme se odpoledne zúčastnili prohlídky budovy Národního divadla, kde jsme mohli doslova cítit atmosféru opravdového hereckého umění. O náš večerní program se postarali herci divadla Semafor s představením „Začalo to Vestpocketkou“.

Páteční program jsme zakončili ve Strahovském klášteře a na Petřínské rozhledně, odkud byl nádherný výhled na celou Prahu.

Závěrem lze snad jen říct, že jsme všichni společně prožili v Praze týden plný intenzivních zážitků.

Petr Vavrečka a Šimon Ptáčník, oktáva