Genetické centrum

V genetickém centru

V genetickém centru

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se studenti oktávy a IV. ročníku, kteří mají seminář z biologie, zúčastnili exkurze do genetického centra v Ostravě – Vítkovicích, kde mohli vidět uplatnění teoretických znalostí z hodin v praxi.

Během návštěvy genetického centra jsme měli možnost navštívit tři budovy. První oddělení bylo zaměřeno na oblast molekulární genetiky. Byli jsme dopodrobna seznámeni s metodami oddělení molekul DNA z genetického materiálu a jejich dalšího zpracování pomocí metody PCR. Díky této metodě jde mnohonásobně namnožit daný úsek DNA, který je poté objektem zkoumání gelovou elektroforézou. Měli jsme možnost z roztoku bílých krvinek vysolováním odebrat molekulu DNA v její nejčistší podobě.

Druhá budova byla patologické centrum, kde jsme mohli vidět rakovinotvorné buňky, jak přímo v tělní tkáni, tak pod mikroskopem. Pan doktor nám osvětlil vznik rakoviny a ukázal nám rakovinotvornou buňku v různých stádiích buněčného cyklu. Byli jsme tak plně obeznámeni s tím, jak důležitý je tento výzkum, pro léčbu rakoviny.

Ve třetí budově sídlí oddělení cytogenetiky, které se zabývá genetikou na úrovni buňky. Každý ze studentů shlédl pod mikroskopem plodovou vodu či DNA v podobě chromozomů. Tento výzkum je ze všech těchto tří odvětví nejstarší, avšak pořád má své uplatnění a je propojen s oběma dalšími odděleními.

Celá tato exkurze se velmi zdařila, studenti byli nadšeni z možností vyzkoušet si své teoretické znalosti v praxi a odcházeli spokojeni s nově nabitými informacemi.

Renata Toporčáková