Heppenheim

DSC02611Ve dnech 25. – 30. 4. 2018 se 6 studentů naší školy zúčastnilo za doprovodu paní profesorky Viery Ságlové a bývalého spirituála naší školy, otce Vojtěcha Janšty konference v Německém městečku Heppenheim. Na naší cestě jsme se zastavili ve Würzburgu, kde jsme se setkali s rodinami, u kterých jsme minulý rok bydleli. Udělali jsme si ještě kratší přestávku ve městě Amorbach a večer jsme dorazili na místo určení, do Haus am Meiberg v Heppenheimu. Čtvrteční ráno jsme se vydali se do tzv. Generationentreff v Bensheimu, kde se lidé různých národů i národností učí německy. Na oběd nás k sobě domů pozval pan Gerold Schmeidbach, pořadatel konference. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli k vinařství, na prohlídku místních vinic. V pátek jsme se vydali do většího města Mainz, kde jsme se po příjezdu odebrali do rybí restaurace, prošli tamní tržiště, navštívili katedrálu a přemístili se na biskupství, kde jsme společně konverzovali na různá témata. Městečko Heppenheim je v kopcích, proto jsme sobotní dopoledne zdolali největší tamní kopec a navštívili jsme tak hrad Schlossberg. Pokračovali jsme procházkou a bližším poznáním města a ve dvě hodiny započala konference. Jednalo se o přednášky v němčině, které byly zpracovány na témata českoněmeckých vztahů. V podvečerních hodinách následovala mše svatá jak s místními, tak s přednášejícími z České republiky. Večer zakončila přednáška otce Vojtěcha a konverzace s účastníky konference. Nedělní dopoledne pokračoval cyklus přednášek, po obědě jsme přejeli do Heidelbergu a v noci jsme se ubytovali v diecézním domě ve městečku Vierzehnheiligen. Pondělní dopoledne i poledne jsme strávili v Bambergu a odpoledne jsme vyjeli směrem na Ostravu, kam jsme v noci šťastně dojeli. A co jsme si za pět krásně strávených dní odnesli? Že lidé účastnící se těchto konferencí jsou neskuteční srdcaři, pro nás by se rozkrájeli a vidí v nás mladých jakousi „budoucnost“ v budování vztahů mezi Němci a námi Čechy.

Za celou výpravu, Šolcová Sára, kvinta