Kvarta v Přívoze

Kvarta v Přívoze na dějepisné exkurzi

Kvarta v Přívoze na dějepisné exkurzi

V dějepise jsme se učili o přeměnách měst na přelomu 19. a 20. století. Abychom si vše lépe zapamatovali, vydali jsme se na dějepisnou exkurzi do Přívozu. Ve čtvrtek 5.  října 2017 jsme v osm hodin dojeli na náměstí Svatopluka Čecha. S našimi dějepisáři Mgr. Stuchlým a Mgr. Ligockým, vedeni průvodcem z informačního centra, jsme se začali seznamovat se s historií Přívozu.

První zmínka o Přívoze je z roku 1377, kdy byl Přívoz malou vesnicí. Roku 1847 zde byla postavena železniční stanice na trati Vídeň – Krakow, což pro Přívoz znamenalo obrovské změny. Přibývalo zde obyvatel, vznikla Donnesmarkova továrna na zinkový plech a 2. srpna 1900 byl Přívozu udělen status města.

Prošli jsme náměstí a zastavili jsme se za kostelem u městského archivu, který kdysi býval přívozskou radnicí. Důležitými osobami při vzniku města byli architekti Felix Neumann a Camillo Sitte, který vypracoval urbanistický plán města, včetně plánů kostela a radnice. Pokračovali jsme na Hlavní nádraží k památníku postavenému jako upomínku na den, ve kterém odtud roku 1939 odjel první evropský vlak vezoucí Židy do koncentračního tábora. Navštívili jsme místo, na kterém stála židovská synagoga a zastavili jsme se u starých architektonicky významných budov (lékárna U Madony, tiskárna Rudolfa Vichnara, kavárna Corzo, knihkupectví I. Buchsbaumana, kino Promenade). Prohlídku jsme zakončili u starého mlýna, který byl poháněn výkonným parním strojem.

Exkurze byla poučná, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a výklad se velmi dobře poslouchal. Proto jsme si ji užili a mnoho nového si zapamatovali.

Vojtěch Poloch, kvarta