Masarykiáda na Bigy

Výzdoba vchodu do školy po Masarykiádě

Výzdoba vchodu do školy po Masarykiádě

Tématem naší letošní Masarykiády byla první republika. Na 12 stanovištích jednotlivých předmětů se mohli studenti, kteří byli rozděleni do 20 skupin napříč všemi třídami, seznámit s osobnostmi i událostmi politického, společenského, kulturního i vědeckého života té doby.

Všechna stanoviště byla prodchnuta prvorepublikovou atmosférou např. stanoviště matematiky, kde měli studenti vypočítat 3 příklady z učebnice matematiky první republiky. Na stanovišti občanské výchovy a základů společenských věd studenti pracovali se základními články ústavy z r. 1918 a z r. 1993, porovnávali je, hledali rozdíly a shody. Také měli poznat osobnosti té doby, jako byli Karel Kramář, Alois Rašín, Karel Čapek, Adina Mandlová, Jaroslav Hašek, Klement Gottwald, Antonín Švehla, Vlasta Burian a další. Podobně měli uspořádat fotografie předsedů vlád ČSR (stanoviště dějepisu a TV). K tomu měli využít nápovědu umístěnou v horní části žebřin, kde se dostali po zdolání překážkové trasy – švédská bedna, plazení, žebřiny a zpět. Na jiném stanovišti se seznámili s událostmi, které předcházely vzniku ČSR (stanoviště anglického jazyka) – cesta T. G. Masaryka do USA přes Rusko a Japonsko, také se situací ve světě, např. ve Španělsku a Latinské Americe kolem r. 1918, neopomněla se ani celosvětová pandemie španělské chřipky (stanoviště španělského jazyka).  Studenti také pracovali s texty T. G. Masaryka a řešili úkoly vztahující se k autorům první republiky (stanoviště českého jazyka). Vyluštěním tajenek studenti poznali zakladatele Státního radiologického ústavu v Československu v r. 1926 Františka Běhounka a 1. ministra financí Aloise Rašína (stanoviště fyziky). Na stanovišti chemie si studenti připomněli nejen stará česká přísloví, ale rozšířili je i o jejich překlad do vědeckého jazyka.

Na některých stanovištích zněla i hudba Marlene Dietrich (stanoviště německého jazyka) a v hudební výchově si připomněli českého písničkáře Karla Hašlera, naučili se píseň „Ta naše písnička česká“ (původně Česká písnička) a mimo jiné se studenti seznámili se vznikem bonbonu „hašlerka“. Stanoviště náboženské výchovy nabídlo úkol s textem Svatováclavského chorálu a našimi národními patrony. Na kreativním stanovišti výtvarné výchovy pak studenti vyráběli poděkování za 100 let Československé republiky ve formě květiny. Tu vytvářeli v národních barvách – v bílé, modré a červené – a do středu okvětních lístků měli vepsat poděkování republice. „Mohu říci, že vyrobené květiny předčily očekávání“, sdělila PaedDr. Radana Parmová, která po skončení Masarykiády spolu s Mgr. Ritou Chrásteckou zhotovené práce vylepila na vstupní dveře budovy školy.

Za splnění všech úkolů mohla družstva získat celkem až 240 bodů. Vítězné družstvo získalo 227 bodů. Blahopřejeme třem vítězným družstvům k získání toužených žolíků (uvolnění ze zkoušení). Děkujeme všem vyučujícím, kteří na stanovištích poutavě připravili pro studenty jednotlivé úkoly. Jistě to byl jejich dárek k výročí vzniku republiky. Díky také, studenti, Vám za Vaše vyrobená poděkování. Když si je někdo přečte, tak ho svou hloubkou zamrazí.

Tobě, Česká republiko, děkujeme, že zde můžeme žít, a přejeme…“ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou… ať už pominou“ ….

Bc. Dagmar Máchová