„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

P. Michal Jadavan

P. Michal Jadavan

… těmito slovy zahájil otec Michal mši svatou 29. listopadu 2017 v kapli Biskupského gymnázia v Ostravě a připomněl, že je hrdým absolventem BiGy a že zde působil i jako vyučující. Vyprávěl všem přítomným příběh o misionáři a zakončil ho slovy: „Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit.“

Dne 2. února 2018 srdce otce Michala dotlouklo a on se vydal za Tím, kterému ochotně a věrně sloužil.

Na otce Michala vzpomeneme ve středu 7. února ve školní kapli při mši svaté.

Rozloučení s otcem Michalem

Otče Michale, Světlo věčné ať Ti svítí …

Jana Vylobová