„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

Obětní dary třídy sekundy

Obětní dary třídy sekundy

Ve středu 29. 11. 2017 sloužil v naší kapli mši sv. spolu s otcem Tomášem také školní kaplan Církevní střední školy v Odrách otec Michal Jadavan, který na naší škole několik let působil a také před tím studoval. Službu měla třída sekunda.

Hned v úvodu o. Michal poděkoval za to, že zde může s celým společenstvím být, a dále za to, že „mé srdce bije v této kapli díky vám …“

V evangeliu zazněl úryvek z evangelia podle sv. Lukáše 21,12-19, v němž Pán Ježíš říká učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“

Otec Michal Jadavan ve školní kapli BiGy

Otec Michal Jadavan a otec Tomáš Čirž  – školní kaplani

Otec Michal ve svém kázání vyprávěl příběh o jednom misionáři v SSSR, který byl dlouhá léta spolu s křesťany pronásledován a nucen ke spolupráci s komunisty. Nakonec tlak nevydržel a spolupráci podepsal. Později pro tento svůj čin plakal. Večer měl vidění a při něm pochopil, že Ježíš spojil s ním svůj život. Spolupráci odvolal. Misionář zahlédl něco, co převyšuje tento svět. Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit. Co nám dává v životě sílu je to, že jsme zahlédli ideál ve svém životě, proto nic neztrácíme …

Celá mše sv. byla naplněná zvláštní, krásnou atmosférou, velmi hlubokou a opravdovou.                    Věřím, že bylo nebe otevřeno dokořán a Duch sv. k nám přicházel silným proudem a my všichni jsme cítili zvláštní Boží blízkost. Vše pak ještě umocňovaly písně naší scholy a také píseň Tobě patří chvála, kterou studenti sekundy zazpívali u svatého přijímání.

Díky za všechny milosti, povzbuzení, za modlitby, přímluvy i možnost prožívání společenství ve víře v Církvi svaté.

Otci Michalovi přejeme a vyprošujeme zdraví, sílu a neochvějnou důvěru v Boží blízkost a dobrotu.

Bc. Dagmar Máchová, asistentka