Memoriál Igora Mačejovského v šachu

Vítězové kategorie A - ZŠ a vyšší gymnázium

Vítězové kategorie A – ZŠ a vyšší gymnázium

V pátek 24. listopadu proběhl na naší škole šachový turnaj Memoriál Igora Mačejovského jako součást projektu BIGY OPEN 2017. Turnaje se zúčastnilo celkem 49 žáků z osmi ostravských základních a středních škol a jedné SŠ z Orlové. Hlavním rozhodčím byl velmistr Vladimír Talla. Hráči byli podle věku rozděleni do dvou kategorií: A – ZŠ a nižší gymnázia, B – SŠ.

Vítězové kategorie B - střední školy

Vítězové kategorie B – střední školy

Vítězem turnaje A se stal Michal Kubiczek ze Základní školy Bulharská v Ostravě – Porubě, který vyhrál ve všech kolech. V turnaji B rovněž přesvědčivě zvítězil Matouš Sikora z GaOA Orlová, náš bývalý student současného 4. ročníku. Z žáků BiGy byl nejlepší Jiří Bierski z tercie A, který obsadil v turnaji A velmi pěkné třetí místo. V turnaji B se nejlépe umístil Šimon Ptáčník, jenž byl pátý. Byla oceněna také nejlepší dívka – Adriana Goňo ze ZŠ Monty School v Ostravě – Porubě. Další umístění je ke stažení ZDE.

Podrobnější informace o průběhu a výsledcích najdeme na http://chess-results.com/tnr314375.aspx?lan=5.

Turnaj zahájila zástupkyně ředitele školy Mgr. Jarmila Johnová. O klidný průběh soutěže sekromě hlavního rozhodčího zasloužil i náš absolvent Ing. Tom Raiman, který nám také ze  svého šachového oddílu TJ VOKD zapůjčil šachovnice a hodiny. Osvědčil se rovněž student oktávy Vladimír Talla ml. (po odborné a organizační stránce) a pomohla i jeho spolužačka Tereza Lyčková.

Na závěr bylo vyhlášení vítězů a předávání cen. Tři nejlepší šachisté z každé kategorie obdrželi poháry, prvních šest diplomy podepsané otcem biskupem Františkem V. Lobkowiczem. Všichni získali účastnické listy a věcné ceny nebo upomínkové předměty.

Ještě vysvětlení názvu turnaje. Mgr. Igor Mačejovský byl členem Šachového oddílu TJ VOKD a hodně se věnoval mládeži. Řadu let vedl velmi obětavě na našem gymnáziu šachový kroužek. V roce 2015 však náhle zemřel. Pořádáním šachového memoriálu, který proběhl poprvé před rokem, si chceme připomenout jeho působení, a to nejen u nás.

Příznivé ohlasy na proběhlou akci nás přesvědčují v tom, že bychom měli v organizaci memoriálu v příštím roce opět pokračovat.

Děkujeme také Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu tohoto projektu.

Mgr. Anna Břečková