Naslouchejte …

… slyšeli jsme v promluvě otce Petra Smolka, administrátora farnosti Rychvald, ve středu 10. ledna 2018 ve školní kapli BiGy.

Ve čtení z první knihy Samuelovy jsme slyšeli, jak Hospodin třikrát volal na chlapce: „Samueli!“. Až napočtvrté na radu kněze Eliho Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“

Otec Petr Smolek studentům v promluvě řekl, že kněz Eli dal Samuelovi tu nejcennější radu – aby naslouchal Hospodinu. Otec Petr nabádal studenty k naslouchání jejich učitelů, aby se v dnešním světě, který není jednoduchý, uměli zorientovat. Gymnázium jim sice neposkytuje nějaké konkrétní praktické dovednosti, ale umožňuje jim získat velké množství všeobecných poznatků, které mohou využít při studiu i hovorech s jinými lidmi. Připomněl, že může přijít chvíle, kdy oni sami budou cítit potřebu naslouchat samotnému Bohu.

V závěru své promluvy otec Petr s úsměvem sdělil, že se v hlavě lidí vyskytuje vědci zatím nepotvrzená výhybka, která způsobí „vypnutí mozku“ při prvních slovech řečníka, a doporučil studentům, ať ji používají co nejméně.

Otče Petře, mnohokrát děkujeme za Vaši návštěvu u nás na BiGy a přejeme Vám hodně sil ve Vaší kněžské službě a mnoho naslouchajících farníků.

Mgr. Jana Vylobová