Návštěva hostů z Ackermann-Gemeinde na naší škole

Dne 5. a 6. června navštívili naše město členové Ackermann-Gemeinde z Heppenheimu a okolí. Vybraní studenti našeho gymnázia s vyučující němčiny V. Ságlovou a školním kaplanem T. Čiržem  a bývalým kaplanem V. Janštou provázeli hosty po centru města.  Prohlédli jsme si Ostravu z věže Nové radnice, pak jsme po skupinkách došli k Masarykově náměstí.

Po prohlídce jsme přijeli do školy na oběd a na malé posezení u kávy. Občerstvení připravili studenti a celou dobu se návštěvníkům velice ochotně věnovali. Paní ředitelka odevzdala všem účastníkům malou pozornost a program pokračoval přijetím na Biskupství ostravsko-opavském.

Další den navštívila skupina Charitu v Ostravě – Vítkovicích, TV Noe a odpoledne jsme vyjeli do Beskyd.

Všichni účastníci zájezdu byli hluboce dojati srdečností našeho setkání a projevilo se to i v osobní nabídce prázdninových pobytů pro některé naše studenty.

Tak ať jim tato milá osobní setkání v německých rodinách přinesou obohacení nejen v oblasti jazykové, ale i kulturním a lidské.

Ing. Viera Ságlová