Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo rukou jeho zvěstuje obloha (Ž 19)

Tři králové na BiGy

Tři králové na BiGy

V pondělí 8. 1. 2018. byla ráno sloužena mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně – lidově Tři králové.

Při této mši sv. byla posvěcena voda, křída a kadidlo. Zároveň byli všichni pokropeni svěcenou vodou na připomenutí si vlastního křtu, kterým je člověk naroubován na vinný kmen, kterým je pro křesťana Ježíš, Boží Syn.

V promluvě otec Tomáš řekl, že stejně jako kdysi mudrci z východu spatřili na obloze novou hvězdu a uměli rozpoznat její znamení, tak i my v dnešní době se máme více dívat kolem sebe a učit se vnímat krásu ve stvoření, která vypovídá o samotném Stvořiteli a vede k úžasu a klanění se.

Dopoledne také prošli Tří králové za zpěvu koledy „My tři králové jdeme k vám“ všechny třídy, kabinety a jiné prostory školy. Pomodlili se za přítomné, provoněli prostor kadidlem a požehnali ho. Kdo chtěl, mohl přispět v rámci Tříkrálové sbírky do zapečetěných pokladniček Charitě ČR.

Děkujeme za požehnání, které se nám tímto dostalo, a ať se skrze přijaté milosti šíří Boží láska, pokoj a radost mezi námi lidmi.

Bc. Dagmar Máchová