Nepovinné laboratorní práce

 

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Dne 23. 11. 2017 se na Biskupském gymnáziu uskutečnily dobrovolné laboratorní práce z fyziky pro žáky primy.

Laboratorních prací se zúčastnili čtyři žáci, kteří měřili posuvným měřidlem, mikrometrem a vážili rovnoramennými váhami. Cílem práce bylo zjistit vnitřní průměr a výšku válečku.

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Současně bylo také úkolem zvážit kovový váleček a dřevěný kvádr. Žáci měli velice přesné výsledky: výška válečku 26,10 mm, vnitřní průměr válečku 10,25 mm, délka hrany krychle 34,65 mm, váha dřevěného kvádru 53,28 g a váha kovového válečku 50,79 g. Váha obou těles se lišila pouze o 0,02 g od digitální váhy, takže to bylo poměrně přesné vážení.

Celkově se žákům laboratorní práce povedly a doufám, že se příště sejdeme ve stejném nebo větším počtu.

Tadeáš Ševčík (prima)