Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, 44. ročník soutěže MŠMT

Dne 20. prosince 2017 proběhlo školní kolo OČJ. V I. kategorii soutěžilo 9 studentů z tercií a kvarty, ve II. kategorii 10 studentů napříč všemi třídami vyššího gymnázia. V každé kategorii postupují do dalšího kola první dva studenti. Vítězné umístění a postup do okresního kola si vybojovali v I. kategorii Jitka Pohořálková z 3. B (1. místo, zisk 31 bodů z 34) a Anna Vomlelová z 3. A (2. místo, zisk 26 bodů), ve II. kategorii Štěpán Chrástecký z 6. A (1. místo, zisk 31,5 bodů z možných 36) a Anežka Klézlová z I. ročníku (2. místo, zisk 25,5 bodů).

Úspěšným řešitelům školního kola Olympiády v ČJ gratulujeme a držíme jim palce do dalšího jazykového a slohového klání v okresních kolech, která proběhnou pro I. kategorii 29. ledna 2018 a pro II. kategorii 30. ledna 2018 ve SVČ na Ostrčilově ulici v centru Ostravy.

Garant školního kola OČJ Mgr. M. Tylečková