Pracovní víkend scholy

Za sobotního soustředění Scholy BiGy

Za sobotního soustředění Scholy BiGy

V sobotu 10. 9. 2018 přišli členové scholy do školy. Od 8 hodin totiž probíhala příprava na nahrávání jejich prvního CD. Ráno vše započalo v kapli společnou modlitbou Žalmu 33 – Chvála Boží prozřetelnosti, jež končí slovy … „Ať spočine na nás, Hospdine, Tvé milosrdenství, jak doufáme v Tebe“.

Schola v kapli

Schola v kapli

Duchovně povzbuzeni se přítomní rozdělili do skupin hudebníků pod odborným dohledem pana ředitele ZUŠ Odry Ing. Radka Zajace a do dvou skupin zpěváků. Dívky vedla paní profesorka Marcela Chrástecká a mužskou část pan profesor Jakub Dvorský. Před polednem jsme se opět potkali v kapli, kde otec Tomáš sloužil na svátek Narození Panny Marie mši svatou.

P. Tomáš vydává obědy ...

P. Tomáš vydává obědy …

Po ní následoval společný oběd v jídelně. Služby u vydávání jídla se s radostí a šikovností ujal sám školní kaplan. Celé sobotní soustředění bylo kolem 15 hodin zakončeno opět v kapli a my všichni jsme se s přijatým Božím požehnáním rozcházeli do svých domovů. Ještě zvlášť samostatně se ve škole sešli hudebníci v neděli odpoledne.

Věřím, že úsilí, námaha i oběti, které schola svojí přípravou i doháněním studia přináší, se promění v radost i vnitřní krásu všech natočených písní na CD.

Scholo, děkujeme!

Dagmar Máchová