Právě teď je chválit Pána čas…. – 10. výročí posvěcení školní kaple

10. výročí posvěcení školní kaple

10. výročí posvěcení školní kaple

Ve středu 20. 9. 2017 jsme si připomněli 10. výročí posvěcení školní kaple bl. Marie Antoníny Kratochvílové.

Každý chrám, kostel i kaple je Božím domem a domem modlitby pro všechny lidi bez rozdílů.

Je velkým darem a milostí, že zde v naší škole máme toto místo setkávání člověka s Bohem.

10. výročí posvěcení školní kaple

10. výročí posvěcení školní kaple

A jak řekl otec Tomáš ve své promluvě, ať jsme vděčni za toto místo a rádi zde přicházíme.

Službu v kapli měli studenti septimy se svou třídní profesorkou Mgr. Barborou Konštackou.

Mši sv. hudebně doprovázela naše schola pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké.

... dobroty na závěr

… dobroty na závěr

Po mši sv. pak studenti rozdávali upečené sladké dobroty.

Děkujeme všem, kteří je připravili a způsobili mnoha studentům i ostatním přítomným radost.

Bc. Dagmar Máchová, asistentka