Prima ve Fryštáku

Ve dnech 20. až 22. září se studenti primy zúčastnili adaptačního kurzu, který pro ně připravily instruktorky Domu Ignáce Stuchlého ve Fyštáku. I když našim nejmladším počasí příliš nepřálo, dokázali si svůj pobyt pěkně užít, s nadšením se pouštěli do všech připravených aktivit i her,  poznávali  jeden druhého. Dokázali také ocenit práci instruktorek i všech ostatních, kteří jim tento „prima“ pobyt umožnili absolvovat. Jak se jim na adaptačním kurzu líbilo, je zřejmé z jejich krátkých hodnocení.
Postřehy primánů 1
Postřehy primánů 2
Mgr. Rita Chrástecká, tř. učitelka primy