Duchovní okénko

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo rukou jeho zvěstuje obloha (Ž 19)

Tři králové na BiGy

Tři králové na BiGy

V pondělí 8. 1. 2018. byla ráno sloužena mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně – lidově Tři králové.

Při této mši sv. byla posvěcena voda, křída a kadidlo. Zároveň byli všichni pokropeni svěcenou vodou na připomenutí si vlastního křtu, kterým je člověk naroubován na vinný kmen, kterým je pro křesťana Ježíš, Boží Syn. Read the rest of this entry »

Naslouchejte …

… slyšeli jsme v promluvě otce Petra Smolka, administrátora farnosti Rychvald, ve středu 10. ledna 2018 ve školní kapli BiGy. Read the rest of this entry »

Adventní koncert – půlení adventní doby

Prima vystupuje poprvé na adventním koncertu

Prima vystupuje poprvé na adventním koncertu

Ve středu 13. 12. 2017 se uskutečnil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě, podle slov o. Tomáše to bylo přesně v polovině adventní doby. V zadních prostorách kostela probíhala též charitativní sbírka na pomoc Sýrii a Iráku, kterou organizoval pro Charitu ČR Mgr. Pvel Stuchlý.

Do tmy a ticha zcela zaplněného chrámu se z kůru v 17.30 hodin začaly vinout tóny trubky a text písně Panna počne v podání naší scholy pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké, která celý koncert zahájila. Read the rest of this entry »

Rorate coeli desuper

Advent - doba radosti

Roráty na BiGy

K typickým zvykům adventní doby neodmyslitelně patří brzké ranní bohoslužby, které jsou označovány jedním slovem jako roráty. Proč zrovna roráty? Odkud se vzaly? Název těchto bohoslužeb je odvozen ze vstupního zpěvu čtvrté neděle adventní, který v latinském znění začíná slovy: „Rorate coeli desuper“, Read the rest of this entry »

Duchovní obnova oktávy

Oktáva v Zátoru

Oktáva v Zátoru

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se naše třída oktáva spolu s otcem Tomášem Čiržem  a třídní paní profesorkou Dagmar Šubertovou vydala na duchovní obnovu do Zátoru u Krnova, kde nás na místní faře radostně přivítal otec Radim Zielonka. Read the rest of this entry »