Duchovní okénko

Večer chval na BiGy

Srdečně zveme na večer chval na Biskupském gymnáziu v Ostravě

Plakát

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

„Když vytrváte v mém slovu, budete mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí …“

Otec Vladimír Schmidt na BiGy

Otec Vladimír Schmidt na BiGy

 … tato slova zazněla v úvodu evangelia podle sv. Jana 8,31-42 při pravidelné středeční mši sv., kterou v naší kapli sloužil spolu s s naším kaplanem o. Tomášem také o. Vladimír Schmidt, farář z Mariánských Hor.

Ve své promluvě se o. Vadimír zamýšlel nad slovy „pravda vás osvobodí.“

Read the rest of this entry »

„… jsem rád, že věřím…“

Otec Michal František Jadavan

Otec Michal František Jadavan

V den svátku Uvedení Páně do chrámu odešel od nás na věčnost o. Michal Jadavan.

Ve středu 7. 2. 2018 byla ve zcela zaplněné školní kapli sloužena za o. Michala mše sv., kterou společně s naším školním kaplanem o. Tomášem sloužil také o. Vojtěch Janšta, bývalý kaplan naší školy.

V promluvě o. Tomáš vzpomenul na poslední setkání s o. Michalem u nás v kapli na konci listopadu.

Tenkrát o. Michal ve svém kázání vyprávěl příběh o jednom misionáři v SSSR a zakončil ho  slovy: Misionář zahlédl něco, co převyšuje tento svět. Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit. Co nám dává v životě sílu je to, že jsme zahlédli Ideál ve svém životě, proto nic neztrácíme …“ Read the rest of this entry »

„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

P. Michal Jadavan

P. Michal Jadavan

… těmito slovy zahájil otec Michal mši svatou 29. listopadu 2017 v kapli Biskupského gymnázia v Ostravě a připomněl, že je hrdým absolventem BiGy a že zde působil i jako vyučující. Vyprávěl všem přítomným příběh o misionáři a zakončil ho slovy: „Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit.“

Dne 2. února 2018 srdce otce Michala dotlouklo a on se vydal za Tím, kterému ochotně a věrně sloužil.

Na otce Michala vzpomeneme ve středu 7. února ve školní kapli při mši svaté.

Rozloučení s otcem Michalem

Otče Michale, Světlo věčné ať Ti svítí …

Jana Vylobová

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo rukou jeho zvěstuje obloha (Ž 19)

Tři králové na BiGy

Tři králové na BiGy

V pondělí 8. 1. 2018. byla ráno sloužena mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně – lidově Tři králové.

Při této mši sv. byla posvěcena voda, křída a kadidlo. Zároveň byli všichni pokropeni svěcenou vodou na připomenutí si vlastního křtu, kterým je člověk naroubován na vinný kmen, kterým je pro křesťana Ježíš, Boží Syn. Read the rest of this entry »