Duchovní okénko

Památka zesnulých

„Nejsme povoláni k tomu, abychom živořili či přežívali, ale k životu, a to v plnosti!“

Studenti položili rozžaté svíce na hroby třebovického hřbitova

Studenti položili rozžaté svíce na hroby třebovického hřbitova

( z promluvy otce Tomáše Čirže)

V prvních listopadových dnech každoročně slavíme nejprve slavnost Všech svatých, tedy těch, kteří už v nekončící radosti žijí svůj věčný život a přimlouvají se za nás u Boha v nebi. Po tomto svátku následuje Památka zesnulých, lidově dušičky, kdy vzpomínáme a modlíme se za naše blízké zemřelé a vyprošujeme jim plnost věčného života.

Read the rest of this entry »

Školní kolo biblické soutěže „Bible a my“

Bible a my

Bible a my

V den svátku svatého Lukáše, evangelisty (18. 10.) se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo oblíbené biblické vědomostní soutěže „Bible a my“. Pro jednotlivé kategorie byla v letošním roce vypsána následující témata: II. kategorie (prima a sekunda) – Ježíšova podobenství podle Lukáše; III. kategorie (tercie a kvarta) – Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů; IV. kategorie (kvinta – oktáva, I. – IV. ročník) – Mojžíš, Smlouva a kniha Exodus. Soutěže se zúčastnilo 46 účastníků. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 31. října.

Read the rest of this entry »

Cesta k velkým věcem vede přes věrnost v maličkostech …

Otec Vítek Řehulka na BiGy

Otec Vítek Řehulka na BiGy

… to jsou slova  o. Víta Řehulky z farnosti Ostrava-Zábřeh, kterými ve středu 17. 10. 2018 zakončil svoji promluvu při pravidelné mši sv. v naší kapli. V promluvě všem přečetl velmi silný příběh taxikáře, jehož text v plném znění zveřejňujeme níže.

Službu v kapli měli studenti 2. ročníku, kteří krásným zpěvem písně „Pojď, teď je ten čas jej chválit“ započali středeční bohoslužbu. Z Lukášova evangelia zazněl úryvek Lk 11,42-46, kdy Ježíš kárá slovy: „Běda vám farizeové, běda i vám, znalci Zákona!“

Děkujeme o. Vítovi za návštěvu i závěrečná slova povzbuzení … jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost…

Dagmar Máchová

Příběh taxikáře

 

 

Putovali jsme k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor

Pouť církevních škol na Maria Hilf

Pouť církevních škol na Maria Hilf

U příležitosti svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol, jsme se vydali v pátek 14. 9. 2018 na pouť. Vybrali jsme poutní místo Maria Hilf, které letos slaví 300leté výročí své historie. Byla to první pouť církevních škol, kterou iniciovalo Biskupské gymnázium v Ostravě a pozvalo na ni všechny církevní školy z celé diecéze. Na pozvání reagovala Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry. Read the rest of this entry »

Zahájení nového školního roku s otcem biskupem

Zahájení školního roku na BiGy

Zahájení školního roku na BiGy

V pondělí 3. 9. 2018 začal pro studenty našeho gymnázia nový školní rok. Po úvodním návalu před školou, aby každý získal pro sebe to správné místo v lavici, se všichni studenti sešli ve třídách se svými třídními učiteli, aby se po prázdninách přivítali a řekli si pár organizačních záležitostí. Pak už následoval přesun na mši sv. s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.

Read the rest of this entry »