Duchovní okénko

Schola Bigy rozdává radost svým zpěvem

Diecézní setkání seniorů na biskupství

Diecézní setkání seniorů na biskupství

Dne 29. května se na biskupství konalo diecézní setkání seniorů, v letošním roce s mottem „Mezigenerační vztahy“. Při této příležitosti jsme vystoupili s několika písněmi. Odcházeli jsme s příjemným pocitem v duši z úsměvů babiček a dědečků, kteří si spolu s námi zazpívali a zavzpomínali na své mládí. Read the rest of this entry »

Neboj se, jdi, hlásej evangelium …

P. Dariusz Sputo na BiGy

P. Dariusz Sputo na BiGy

Ve středu 7. června 2018 navštívil naše gymnázium P. Dariusz Sputo, farní vikář ŘKF Hrabůvka, administrátor excurrendo ŘKF Kunčičky a školní kaplan ZŠ Přemysla Pittra v Přívozu, a ve školní kapli sloužil mši svatou.

Ve své promluvě vyprávěl příběh o kováři, který Read the rest of this entry »

Duchovní obnova sexty B

Sexta B na duchovní obnově

Sexta B na duchovní obnově

Dne 2. 5. jsme se s třídou sextou B vypravili na duchovní obnovu. Jako doprovod se s námi vydali otec Tomáš Čirž a naše paní profesorka Marcela Chrástecká. Naše ubytování se nacházelo v městečku Zátor, kam jsme přijeli vlakem. Zdejší kněz Radim Zielonka nás zavedl na faru, kde jsme měli strávit následující dvě noci. Večer nám náš otec rozdal papír s tématy, nad kterými jsme se měli zamyslet. Proto jsme strávili přibližně hodinu sami, abychom si uvědomili, co pro nás tato témata znamenají. Po večeři jsme pronesli krátkou modlitbu a do postele jsme ulehli velmi brzy, vzhledem k brzkému budíčku. Další den jsme se všichni úplně rozespalí rychle nasnídali a „utíkali“ jsme na autobus, kterým jsme se po pár přestupech dostali až do Karlovy Studánky. Read the rest of this entry »

Duchovní obnova 1. ročníku

Duchovní obnova 1. ročníku v Sobotíně

Duchovní obnova 1. ročníku v Sobotíně

Ve dnech 12. a 13. dubna jsme spolu se školním kaplanem otcem Čiržem a panem profesorem Řehánkem vyrazili za duchovní obnovou na Jesenicko do Sobotína. Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme se ubytovali v horním patře místní fary a poté započala akce s názvem Permoník – honba za obědem do stejnojmenné restaurace. Po krátkém odpoledním klidu jsme se začali zamýšlet nad významem pojmu tolerance. Napomoci nám k tomu měla také odpolední vycházka do okolních kopců, kde jsme se také snažili zklidnit a obdivovat krásy okolní přírody. Stromy se teprve začínaly probouzet ze zimního klidu a v místních potocích zurčela voda odtékající ze zbytků sněhu. Read the rest of this entry »

Zde jsem, chci Tě chválit …

Večer chval na BiGy

Večer chval na BiGy

 … mnohokrát v úterý večer zaznělo toto vyznání. Naše škola poprvé hostila Večer chval, setkání dobrých lidí s dobrým Bohem. V 18 hodin začala mše svatá ve školní kapli, na které se sešli naši současní a bývalí studenti, učitelé, hosté ze Salesiánského střediska Don Bosco a studenti z Vysokoškolského katolického hnutí, které duchovně vede náš školní kaplan otec Tomáš Čirž. Hudebně mši doprovodila naše schola pod vedením prof. Marcely Chrástecké.

Read the rest of this entry »