Duchovní okénko

Duchovní obnova 1. ročníku

Duchovní obnova 1. ročníku v Sobotíně

Duchovní obnova 1. ročníku v Sobotíně

Ve dnech 12. a 13. dubna jsme spolu se školním kaplanem otcem Čiržem a panem profesorem Řehánkem vyrazili za duchovní obnovou na Jesenicko do Sobotína. Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme se ubytovali v horním patře místní fary a poté započala akce s názvem Permoník – honba za obědem do stejnojmenné restaurace. Po krátkém odpoledním klidu jsme se začali zamýšlet nad významem pojmu tolerance. Napomoci nám k tomu měla také odpolední vycházka do okolních kopců, kde jsme se také snažili zklidnit a obdivovat krásy okolní přírody. Stromy se teprve začínaly probouzet ze zimního klidu a v místních potocích zurčela voda odtékající ze zbytků sněhu. Read the rest of this entry »

Zde jsem, chci Tě chválit …

Večer chval na BiGy

Večer chval na BiGy

 … mnohokrát v úterý večer zaznělo toto vyznání. Naše škola poprvé hostila Večer chval, setkání dobrých lidí s dobrým Bohem. V 18 hodin začala mše svatá ve školní kapli, na které se sešli naši současní a bývalí studenti, učitelé, hosté ze Salesiánského střediska Don Bosco a studenti z Vysokoškolského katolického hnutí, které duchovně vede náš školní kaplan otec Tomáš Čirž. Hudebně mši doprovodila naše schola pod vedením prof. Marcely Chrástecké.

Read the rest of this entry »

Biblická soutěž – republikové kolo

V pátek 23. března 2018 se ve Strážnici uskutečnilo republikové kolo biblické soutěže „Bible a my“. Mezi zhruba sto čtyřiceti pěti soutěžícími, rozdělenými podle věku do čtyř kategorií, byly i dvě studentky našeho gymnázia: Terezie Fornadlová z oktávy a její sestra Amálie Fornadlová ze septimy. Do veřejného finále soutěže se po napsání testu probojovala Terezie Fornadlová, které vítězství uteklo jen o několik málo bodů, a která ve své kategorii nakonec skončila na krásném šestém místě. Oběma děvčatům děkujeme za účast v soutěži a za reprezentaci školy. Zároveň jim přejeme, aby si v Písmu svatém neustále rády četly a nacházely v něm povzbuzení a inspiraci pro svůj každodenní život.

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

Misijní koláč

Misijní koláč na BiGy

Misijní koláč na BiGy

Ve středu dne 21.3. 2018 se konal ve třetím patře našeho gymnázia Misijní koláč. Akce probíhala mezi 2. a 5. vyučovací hodinou. Studenti dobrovolně napekli buchty, které předali otci Tomáši Čiržovi, který  je společně se studentskou radou nachystal. Napečené buchty a koláče se prodávaly  za 5 Kč. A výtěžek 1664,- Kč byl zaslán na Papežská misijní díla.

Barbora Brodová, sexta A

Večer chval na BiGy

Srdečně zveme na večer chval na Biskupském gymnáziu v Ostravě

Plakát

Program

P. Tomáš Čirž, školní kaplan