Duchovní okénko

Biblická soutěž – republikové kolo

V pátek 23. března 2018 se ve Strážnici uskutečnilo republikové kolo biblické soutěže „Bible a my“. Mezi zhruba sto čtyřiceti pěti soutěžícími, rozdělenými podle věku do čtyř kategorií, byly i dvě studentky našeho gymnázia: Terezie Fornadlová z oktávy a její sestra Amálie Fornadlová ze septimy. Do veřejného finále soutěže se po napsání testu probojovala Terezie Fornadlová, které vítězství uteklo jen o několik málo bodů, a která ve své kategorii nakonec skončila na krásném šestém místě. Oběma děvčatům děkujeme za účast v soutěži a za reprezentaci školy. Zároveň jim přejeme, aby si v Písmu svatém neustále rády četly a nacházely v něm povzbuzení a inspiraci pro svůj každodenní život.

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

Misijní koláč

Misijní koláč na BiGy

Misijní koláč na BiGy

Ve středu dne 21.3. 2018 se konal ve třetím patře našeho gymnázia Misijní koláč. Akce probíhala mezi 2. a 5. vyučovací hodinou. Studenti dobrovolně napekli buchty, které předali otci Tomáši Čiržovi, který  je společně se studentskou radou nachystal. Napečené buchty a koláče se prodávaly  za 5 Kč. A výtěžek 1664,- Kč byl zaslán na Papežská misijní díla.

Barbora Brodová, sexta A

Večer chval na BiGy

Srdečně zveme na večer chval na Biskupském gymnáziu v Ostravě

Plakát

Program

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

„Když vytrváte v mém slovu, budete mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí …“

Otec Vladimír Schmidt na BiGy

Otec Vladimír Schmidt na BiGy

 … tato slova zazněla v úvodu evangelia podle sv. Jana 8,31-42 při pravidelné středeční mši sv., kterou v naší kapli sloužil spolu s s naším kaplanem o. Tomášem také o. Vladimír Schmidt, farář z Mariánských Hor.

Ve své promluvě se o. Vadimír zamýšlel nad slovy „pravda vás osvobodí.“

Read the rest of this entry »

„… jsem rád, že věřím…“

Otec Michal František Jadavan

Otec Michal František Jadavan

V den svátku Uvedení Páně do chrámu odešel od nás na věčnost o. Michal Jadavan.

Ve středu 7. 2. 2018 byla ve zcela zaplněné školní kapli sloužena za o. Michala mše sv., kterou společně s naším školním kaplanem o. Tomášem sloužil také o. Vojtěch Janšta, bývalý kaplan naší školy.

V promluvě o. Tomáš vzpomenul na poslední setkání s o. Michalem u nás v kapli na konci listopadu.

Tenkrát o. Michal ve svém kázání vyprávěl příběh o jednom misionáři v SSSR a zakončil ho  slovy: Misionář zahlédl něco, co převyšuje tento svět. Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit. Co nám dává v životě sílu je to, že jsme zahlédli Ideál ve svém životě, proto nic neztrácíme …“ Read the rest of this entry »