Duchovní okénko

Biblická soutěž – okresní kolo

Účastníci okresního kola "Bible a my"

Účastníci okresního kola „Bible a my“ s otcem Tomášem

V úterý 28. listopadu 2017 se na Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici uskutečnilo okresní kolo biblické soutěže „Bible a my“. Mezi zúčastněnými bylo i dvanáct studentů našeho gymnázia, kteří v jednotlivých kategoriích školního kola dosáhli těch nejlepších výsledků. Jmenovitě to jsou: Read the rest of this entry »

Advent – doba radosti

Začátek adventu

Začátek adventu

V pondělí 4. 12. 2017 byla v naší kapli sloužena 1. rorátní mše svatá. Hned v úvodu otec Tomáš požehnal adventní věnce jednotlivých tříd, aby zapálené svíce na těchto věncích vnášely opravdové Světlo do našich životů. Read the rest of this entry »

„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

Obětní dary třídy sekundy

Obětní dary třídy sekundy

Ve středu 29. 11. 2017 sloužil v naší kapli mši sv. spolu s otcem Tomášem také školní kaplan Církevní střední školy v Odrách otec Michal Jadavan, který na naší škole několik let působil a také před tím studoval. Službu měla třída sekunda.

Hned v úvodu o. Michal poděkoval za to, že zde může s celým společenstvím být, a dále za to, že „mé srdce bije v této kapli díky vám …“

V evangeliu zazněl úryvek z evangelia podle sv. Lukáše 21,12-19, v němž Pán Ježíš říká učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám Read the rest of this entry »

Láska bližnímu neubližuje

P. Michal Slanina na BiGy

P. Michal Slanina na BiGy

Svatý Pavel v listu Římanům píše: „Bratři, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku.“

Náš milý host – novokněz Mgr. Michal Slanina (farní vikář ŘKF Krnov) – rozvedl tato slova ve své promluvě v kapli Biskupského gymnázia při středeční mši svaté: „Člověk, který má k druhému člověku lásku, mu už nic nedluží, protože vše, co dělá, dělá pro toho člověka z lásky. Dává mu, co potřebuje. Stejně jako vy, když pomáháte spolužákovi – to je láska.“

V závěru promluvy otec Michal připomněl slova sv. Pavla – „Láska bližnímu neubližuje“ – a poděkoval za možnost sloužit mši svatou v Biskupském gymnáziu. Read the rest of this entry »

Smrt nemá poslední slovo …

Bohoslužba slova v třebovickém kostele

Bohoslužba slova v třebovickém kostele

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 studenti a vyučující našeho gymnázia uctili památku všech věrných zemřelých tradičně pobožností v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích a pak návštěvou místního hřbitova.

V Božím slově zazněl úryvek z 1. listu sv. Pavla Soluňanům 4,13 a úryvek z evangelia podle sv. Lukáše 12,35-40. Pán Ježíš v něm nabádá k bdělosti a připravenosti „neboť Syn člověk přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Read the rest of this entry »