exkurze

Hudební exkurze kvinty a 1. ročníku na Hukvaldy

Studenti hudební výchovy z kvinty a 1. ročníku se zúčastnili dne 5. 10. 2010 exkurze na Hukvaldy. Exkurze je na naší škole povinná podle školního vzdělávacího programu. Po příjezdu na Hukvaldy následovala prohlídka Janáčkova rodného domu, z něhož je dnes informační centrum a galerie. Poté jsme pokračovali procházkou oborou k Lišce Bystroušce, u níž jsme si zazpívali některé Janáčkem zkomponované písně. Po odchodu z obory jsme se přesunuli do objektu Janáčkova památníku, kde jsme si vyslechli ukázky Janáčkovy hudby. Při prohlídce Janáčkova památníku jsme si dělali navzájem průvodce na základě vlastních referátů. V průběhu exkurze jsme ochutnávali kvalitní koláčky a frgály z místní pekárny.

Tomáš Nagy
kvinta