Exkurze

Kvarta v Přívoze

Kvarta v Přívoze na dějepisné exkurzi

Kvarta v Přívoze na dějepisné exkurzi

V dějepise jsme se učili o přeměnách měst na přelomu 19. a 20. století. Abychom si vše lépe zapamatovali, vydali jsme se na dějepisnou exkurzi do Přívozu. Ve čtvrtek 5.  října 2017 jsme v osm hodin dojeli na náměstí Svatopluka Čecha. S našimi dějepisáři Mgr. Stuchlým a Mgr. Ligockým, vedeni průvodcem z informačního centra, jsme se začali seznamovat se s historií Přívozu. Read the rest of this entry »

Exkurze IV. ročníku do Prahy

IV. ročník v Praze

IV. ročník v Praze

Ve dnech 19.9. – 22. 9. 2017 se uskutečnila všemi očekávaná exkurze do Prahy pod vedením naší třídní profesorky Mgr. Marcely Tylečkové.  V úterý 19. 9. jsme vyrazili za pražským dobrodružstvím. Po ubytování v Kapucínském klášteře na Loretánském náměstí jsme vyrazili do křivolakých uliček Nového Světa. Read the rest of this entry »

Hudební exkurze kvinty a 1. ročníku na Hukvaldy

Studenti hudební výchovy z kvinty a 1. ročníku se zúčastnili dne 5. 10. 2010 exkurze na Hukvaldy. Exkurze je na naší škole povinná podle školního vzdělávacího programu. Po příjezdu na Hukvaldy následovala prohlídka Janáčkova rodného domu, z něhož je dnes informační centrum a galerie. Poté jsme pokračovali procházkou oborou k Lišce Bystroušce, u níž jsme si zazpívali některé Janáčkem zkomponované písně. Po odchodu z obory jsme se přesunuli do objektu Janáčkova památníku, kde jsme si vyslechli ukázky Janáčkovy hudby. Při prohlídce Janáčkova památníku jsme si dělali navzájem průvodce na základě vlastních referátů. V průběhu exkurze jsme ochutnávali kvalitní koláčky a frgály z místní pekárny.

Tomáš Nagy
kvinta