Různé

Biblická soutěž – okresní kolo

Účastníci okresního kola "Bible a my"

Účastníci okresního kola „Bible a my“ s otcem Tomášem

V úterý 28. listopadu 2017 se na Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici uskutečnilo okresní kolo biblické soutěže „Bible a my“. Mezi zúčastněnými bylo i dvanáct studentů našeho gymnázia, kteří v jednotlivých kategoriích školního kola dosáhli těch nejlepších výsledků. Jmenovitě to jsou: Read the rest of this entry »

Advent – doba radosti

Začátek adventu

Začátek adventu

V pondělí 4. 12. 2017 byla v naší kapli sloužena 1. rorátní mše svatá. Hned v úvodu otec Tomáš požehnal adventní věnce jednotlivých tříd, aby zapálené svíce na těchto věncích vnášely opravdové Světlo do našich životů. Read the rest of this entry »

Nepovinné laboratorní práce

 

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Nepovinné laboratorní práce z fyziky

Dne 23. 11. 2017 se na Biskupském gymnáziu uskutečnily dobrovolné laboratorní práce z fyziky pro žáky primy.

Laboratorních prací se zúčastnili čtyři žáci, kteří měřili posuvným měřidlem, mikrometrem a vážili rovnoramennými váhami. Cílem práce bylo zjistit vnitřní průměr a výšku válečku. Read the rest of this entry »

„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

Obětní dary třídy sekundy

Obětní dary třídy sekundy

Ve středu 29. 11. 2017 sloužil v naší kapli mši sv. spolu s otcem Tomášem také školní kaplan Církevní střední školy v Odrách otec Michal Jadavan, který na naší škole několik let působil a také před tím studoval. Službu měla třída sekunda.

Hned v úvodu o. Michal poděkoval za to, že zde může s celým společenstvím být, a dále za to, že „mé srdce bije v této kapli díky vám …“

V evangeliu zazněl úryvek z evangelia podle sv. Lukáše 21,12-19, v němž Pán Ježíš říká učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám Read the rest of this entry »

Memoriál Igora Mačejovského v šachu

Vítězové kategorie A - ZŠ a vyšší gymnázium

Vítězové kategorie A – ZŠ a vyšší gymnázium

V pátek 24. listopadu proběhl na naší škole šachový turnaj Memoriál Igora Mačejovského jako součást projektu BIGY OPEN 2017. Turnaje se zúčastnilo celkem 49 žáků z osmi ostravských základních a středních škol a jedné SŠ z Orlové. Hlavním rozhodčím byl velmistr Vladimír Talla. Hráči byli podle věku rozděleni do dvou kategorií: A – ZŠ a nižší gymnázia, B – SŠ. Read the rest of this entry »