Ocenění

Recitační soutěž

Školní kolo

V pondělí 15.11.2010 se v kapli našeho gymnázia konalo školní kolo recitační soutěže. Během dvou hodin nám své schopnosti předvedlo 40 účastníků.

V první části se se svými básněmi představili převážně žáci nižšího gymnázia, kteří zde naplno předvedli svůj potenciál. Taktéž učinili v druhé části studenti gymnázia vyššího, z nichž si zejména studenti sexty vybrali poměrně dlouhé texty, které byly jistě zajímavé a náročné na zapamatování, ale posluchače rychle unavily.

Všechna vystoupení byla spravedlivě odměněna potleskem přítomných diváků. Ti měli možnost hlasovat pro svého favorita a zvolit tak vítěze ceny publika, kterým se stala Marie Skřivánková. Ovšem o hlavním vítězi v jednotlivých kategoriích rozhodovala až porota tvořená nejen vyučujícími, ale i studenty.

Složení poroty:

  • studenti kvinty a IV. ročníku – N. Klubková, M. Ptáčník, M. Waloszková, M. Navrátil, J.Šremer
  • vyučující Mgr. Dagmar Šubertová a Mgr. Marcela Tylečková

Vyhodnocení školního kola recitační soutěže:

Text: Michal Hazuka, IV. ročník, M. Tylečková, D. Šubertová

Vyhodnocení 5. ročníku školního kola recitační soutěže

1. kategorie – nižší gymnázium

  1. místo – Daniela Paterová /prima/, Štěpán Vranešic /kvarta/
  2. místo – Daniela Borovičková /prima/, Terezie Fornadlová /prima/
  3. místo – Eliška Brumovská /kvarta/, Kryštof Koller /kvarta/

2. kategorie – vyšší gymnázium

  1. místo – Marie Skřivánková /1. roč./, Tereza Jirásková /3. roč./
  2. místo – Adéla Svojanovská /kvinta/, Marie Borovičková /septima/
  3. místo – Nikola Motanová /sexta/, Nikola Křepelková /2. roč./

Cenu diváků získala

Marie Skřivánková /1. roč./

Zvláštní cenu poroty získali

Tereza Vlčková /sekunda/ – za originální přednes písňového textu

Martin Curylo /2. roč./ – za pěkný mužský přednes textu

Aréna plná krásných slov

Třetí ročník regionální recitační soutěže gymnázií z Ostravy a okolí pod záštitou Gymnázia Olgy Havlové a Komorní scény Aréna proběhl 29. listopadu 2010 v Komorní scéně Aréna, kde naši školu reprezentovaly studentky Daniela Paterová z primy a Tereza Jirásková ze 3. ročníku, které navzdory náročným podmínkám /z 24 recitátorů škol/ postoupily do užší niminace osmi kandidátů na ocenění.

Děkujeme těmto studentkám za reprezentaci naší školy a přejeme jim, aby si i nadále zachovaly zájem o poezii.

Za organizační skupinu Mgr. Dagmar Šubertová

Ocenění celoškolních projektů našeho gymnázia na 3. krajské konferenci k prevenci rizikového chování

23. – 24. září 2010 se v Malenovicích uskutečnila 3. krajská konference k prevenci rizikového chování. Našemu gymnáziu se dostalo ocenění a milé povinnosti na konferenci prezentovat „Příklad dobré praxe“. Kolegyně Miroslava Elšíková a Ivana Kvitová připravily prezentaci celoškolních projektů Masarykiáda a Škola naruby. Tyto projekty studenti ve spolupráci s pedagogy úspěšně uskutečňují již několik let. Jejich cílem je odstranit bariéry mezi jednotlivými ročníky a třídami našeho gymnázia a vytvořit prostor pro širokou prezentaci úspěšných projektů studentů jednotlivých ročníků. S potěšením musím konstatovat, že naše prezentace se setkala se zájmem posluchačů.

Na konferenci jsme se seznámili i s dalšími zajímavými Příklady dobré praxe z ostatních okresů, vyslechli jsme přednášku o extremismu a přednášku o mechanismu vzniku drogové závislosti, zhlédli jsme prezentaci projektu Supervize do škol a prezentaci projektu prevence drogových závislostí „Unplugged“. Při závěrečné přednášce pana Tomáše Veličky jsme si opět uvědomili, že důslednost a empatie jsou významnými osobnostními rysy pedagoga ovlivňující sociální klima třídy.

Děkujeme organizátorům konference za obohacující program.

Pavel Stuchlý a Roman Burda

zástupci Bigy na konferenci