Ocenění

Jak dopadlo 12. školní kolo recitační soutěže?

Dne 24. 10. 2017 proběhl  12. ročník školní kolo recitační soutěže s těmito výsledky: Read the rest of this entry »

Recitamos en español

Vítězky nižšího gymnázia

Vítězky nižšího gymnázia

Ve středu 1. 11. se uskutečnil 2. ročník školního kola recitační soutěže ve španělském jazyce. Úvod soutěže nám zpestřily studentky 1. ročníku španělskou písní „Vengo adorarte“. Poté dvacet studentů, zástupců všech španělských skupin, předneslo vybraný text ve španělském jazyce. Read the rest of this entry »

Výsledky Přírodovědného klokana

Vítězové školního kola soutěže Přírodovědný klokan

Vítězové školního kola soutěže Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan, kterou pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tato soutěž, jíž se tradičně účastníme, probíhá v kategoriích Kadet a Junior.

V kategorii Kadet soutěžili studenti kvarty doplnění o zájemce z tercie A a B. Vynikajícího úspěchu dosáhl Vojtěch Poloch, vítěz školního kola, Read the rest of this entry »

Recitační soutěž

Školní kolo

V pondělí 15.11.2010 se v kapli našeho gymnázia konalo školní kolo recitační soutěže. Během dvou hodin nám své schopnosti předvedlo 40 účastníků.

V první části se se svými básněmi představili převážně žáci nižšího gymnázia, kteří zde naplno předvedli svůj potenciál. Taktéž učinili v druhé části studenti gymnázia vyššího, z nichž si zejména studenti sexty vybrali poměrně dlouhé texty, které byly jistě zajímavé a náročné na zapamatování, ale posluchače rychle unavily.

Všechna vystoupení byla spravedlivě odměněna potleskem přítomných diváků. Ti měli možnost hlasovat pro svého favorita a zvolit tak vítěze ceny publika, kterým se stala Marie Skřivánková. Ovšem o hlavním vítězi v jednotlivých kategoriích rozhodovala až porota tvořená nejen vyučujícími, ale i studenty.

Složení poroty:

  • studenti kvinty a IV. ročníku – N. Klubková, M. Ptáčník, M. Waloszková, M. Navrátil, J.Šremer
  • vyučující Mgr. Dagmar Šubertová a Mgr. Marcela Tylečková

Vyhodnocení školního kola recitační soutěže:

Text: Michal Hazuka, IV. ročník, M. Tylečková, D. Šubertová

Vyhodnocení 5. ročníku školního kola recitační soutěže

1. kategorie – nižší gymnázium

  1. místo – Daniela Paterová /prima/, Štěpán Vranešic /kvarta/
  2. místo – Daniela Borovičková /prima/, Terezie Fornadlová /prima/
  3. místo – Eliška Brumovská /kvarta/, Kryštof Koller /kvarta/

2. kategorie – vyšší gymnázium

  1. místo – Marie Skřivánková /1. roč./, Tereza Jirásková /3. roč./
  2. místo – Adéla Svojanovská /kvinta/, Marie Borovičková /septima/
  3. místo – Nikola Motanová /sexta/, Nikola Křepelková /2. roč./

Cenu diváků získala

Marie Skřivánková /1. roč./

Zvláštní cenu poroty získali

Tereza Vlčková /sekunda/ – za originální přednes písňového textu

Martin Curylo /2. roč./ – za pěkný mužský přednes textu

Aréna plná krásných slov

Třetí ročník regionální recitační soutěže gymnázií z Ostravy a okolí pod záštitou Gymnázia Olgy Havlové a Komorní scény Aréna proběhl 29. listopadu 2010 v Komorní scéně Aréna, kde naši školu reprezentovaly studentky Daniela Paterová z primy a Tereza Jirásková ze 3. ročníku, které navzdory náročným podmínkám /z 24 recitátorů škol/ postoupily do užší niminace osmi kandidátů na ocenění.

Děkujeme těmto studentkám za reprezentaci naší školy a přejeme jim, aby si i nadále zachovaly zájem o poezii.

Za organizační skupinu Mgr. Dagmar Šubertová

Ocenění celoškolních projektů našeho gymnázia na 3. krajské konferenci k prevenci rizikového chování

23. – 24. září 2010 se v Malenovicích uskutečnila 3. krajská konference k prevenci rizikového chování. Našemu gymnáziu se dostalo ocenění a milé povinnosti na konferenci prezentovat „Příklad dobré praxe“. Kolegyně Miroslava Elšíková a Ivana Kvitová připravily prezentaci celoškolních projektů Masarykiáda a Škola naruby. Tyto projekty studenti ve spolupráci s pedagogy úspěšně uskutečňují již několik let. Jejich cílem je odstranit bariéry mezi jednotlivými ročníky a třídami našeho gymnázia a vytvořit prostor pro širokou prezentaci úspěšných projektů studentů jednotlivých ročníků. S potěšením musím konstatovat, že naše prezentace se setkala se zájmem posluchačů.

Na konferenci jsme se seznámili i s dalšími zajímavými Příklady dobré praxe z ostatních okresů, vyslechli jsme přednášku o extremismu a přednášku o mechanismu vzniku drogové závislosti, zhlédli jsme prezentaci projektu Supervize do škol a prezentaci projektu prevence drogových závislostí „Unplugged“. Při závěrečné přednášce pana Tomáše Veličky jsme si opět uvědomili, že důslednost a empatie jsou významnými osobnostními rysy pedagoga ovlivňující sociální klima třídy.

Děkujeme organizátorům konference za obohacující program.

Pavel Stuchlý a Roman Burda

zástupci Bigy na konferenci