Zprávy školy

Sestra Lída na ČT2

V neděli  4. 3. 2018 ve 12.35 hodin odvysílá ČT2 v pořadu Křesťanský magazín medailonek Sr. Ludmily Němcové, který se natáčel na Biskupském gymnáziu v Ostravě.

Adventní koncert BiGy

Ve středu 13. prosince 2017 pořádá BiGy v kostele sv. Cyrila a Metoděje adventní koncert.

AK_17

Podzimní šachový turnaj

Dne 22.11.2010 proběhl již tradiční Podzimní šachový turnaj. Jeho účastníky byli studenti téměř všech tříd Biskupského gymnázia. Nejvíce šachistů bylo ze septimy, celkově bylo 29 účastníků. Zájem by byl i větší, ale limitujícím faktorem byla kapacita učebny oktávy, v níž soutěž probíhala.

Rozhodčím byl pan Igor Mačejovský, vedoucí školního šachového kroužku, který umožňuje, aby se zájemci z řad žáků gymnázia v „královské hře“ neustále zdokonalovali.

Během turnaje měli účastníci k dispozici občerstvení. Nejlepší šachisté obdrželi na závěr diplomy a věcné ceny      

Výsledky turnaje:

1. Tom Raiman, oktáva,        10,5 bodů

2. Jan Jarolím, septima,         10,0 bodů

3. Ondřej Kazda, septima,       9,5 bodů

4. Vojtěch Vančura, septima,  7,0 bodů

5. Martin Ptáčník, kvinta,        6,5 bodů

                                                                                                    Mgr. Anna Břečková

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST BIGY NA HŘIBITOVĚ V TŘEBOVICÍCH

dne 2. LISTOPADU 2010

Ano, Pane,
neznám den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi,
abych dobrým životem,
milujícím Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven
vstoupit do Tvé šťastné náruče.

Modlitba ( jaro 2001) O. Mychala Judga, OFM kaplana newyorkských hasičů, který zahynul 11. 9. 2001 při záchranných pracích po teroristickém útoku na  New York.

Masarykiáda

     Ostrava a 20 let Biskupského gymnázia v Ostravě – to bylo letos ústřední téma celoškolní vzdělávací akce, kterou naše škola každoročně pořádá k výročí dne vzniku ČSR.

     Masarykiáda si mimo jiné klade za cíl sbližovat studenty všech tříd naší školy. Proto byli všichni studenti – primou počínaje a oktávou a IV. ročníkem konče – rozděleni do osmnácti smíšených družstev. Družstva vyrážela  hvězdicovým způsobem z centrálního dispečinku  ve třetím nadzemním patře ke stanovištím jednotlivých předmětů. Čekalo je tak postupně dvanáct výprav.  Na každém stanovišti plnila družstva úkoly z jiného  oboru. Úkoly byly sestaveny tak, aby se na jejich řešení museli podílet všichni členové družstva.

     A jaká byla motivace k vítězství? Každý člen vítězného družstva obdržel tři žolíky, které může využít v průběhu letošního školního roku při nenadálém zkoušení v kterémkoliv  z výukových předmětů.

     Letošnímu vítěznému družstvu gratuluji a ostatním přeji mnoho úspěchů v boji o žolíky v příští Masarykiádě. 

Atmosféru soutěžního klání zachytil ve své  fotoreportáži  Jan Blažek, student III. ročníku.

S vřelým díkem a přáním zdaru a síly mým kolegům, tvůrcům oborových témat, a studentům kvinty, organizátorům letošního ročníku Masarykiády

                                                                                                          Pavel Stuchlý