Školní kolo biblické soutěže „Bible a my“

Bible a my

Bible a my

V den svátku svatého Lukáše, evangelisty (18. 10.) se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo oblíbené biblické vědomostní soutěže „Bible a my“. Pro jednotlivé kategorie byla v letošním roce vypsána následující témata: II. kategorie (prima a sekunda) – Ježíšova podobenství podle Lukáše; III. kategorie (tercie a kvarta) – Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů; IV. kategorie (kvinta – oktáva, I. – IV. ročník) – Mojžíš, Smlouva a kniha Exodus. Soutěže se zúčastnilo 46 účastníků. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 31. října.

Na přední pozice se probojovali tito studenti: za II. kategorii skončil na prvním místě Jiří Ptáčník (sekunda), který dosáhl 32 bodů z 33 možných. Druhé místo obsadil Václav Stuchlý (sekunda) s počtem bodů 27 a třetí místo patří Anně Weissmannové (prima), která obdržela krásných 26, 5 bodů. Ve III. kategorii se na prvním místě umístila Hana Stuchlá (tercie) s počtem bodů 18, 5, druhé místo patří Justýně Gřesové (tercie), která dosáhla 18 bodů a na třetím místě skončila Anna Polochová (tercie) s počtem bodů 16, 5.

Velice zajímavě dopadly výsledky ve IV. kategorii, která byla nejpočetnější. O první místo se dělí dva studenti: Tadeáš Curylo (septima A) a Anežka Klézlová (II. ročník). Oba dva dosáhli 26 bodů z 28 možných. Na druhé příčce se umístili čtyři studenti. Všichni obdrželi 25 bodů. Jsou to: Vojtěch Poloch (kvinta), Štěpán Chrástecký (septima A), Jan Klimek (septima B) a Amálie Fornadlová (oktáva). Třetí místo obsadili dva studenti: Metoděj Kříž (septima A) a Martin Tyl (septima A). Oba dva s počtem bodů 24.

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži. Výhercům blahopřejeme a držíme jim palce, aby dosáhli dobrých výsledků i v okresním kole.

P. Tomáš Čirž, školní kaplan