Školní kolo německé konverzační soutěže ve školním roce 2017/2018

Ocenění studenti

Ocenění studenti

Dne 8. ledna 2018 proběhlo opět na Biskupském gymnáziu školní kolo německé konverzační soutěže, kterého se zúčastnilo dvacet tři studentů ve dvou kategoriích za nižší a vyšší gymnázium.

Soutěžící museli prokázat své dovednosti v poslechovém testu, v ústní prezentaci zadaného tématu, ve vedení dialogu a v popisu obrázku. Za kolegium porotců mohu říci, že se každý soutěžící snažil podat co nejlepší výkon v rámci svých komunikačních dovedností. Porota nakonec ocenila tyto studenty:

Kategorie – nižší gymnázium

  1. místo – Petr Diľ (kvarta)
  2. místo – Anna Antochová (tercie A)
  3. místo – Jakub Jurišica (tercie B)

Kategorie – vyšší gymnázium

  1. místo – Marie Černohorská (3. ročník)
  2. místo – Štěpán Chrástecký (sexta A)
  3. místo – Klára Diehelová (sexta A)

Vítězům blahopřejeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a přejeme všem mnoho dalších úspěšných aktivit spojených s němčinou, protože Deutsch ist super.

Mgr. Dagmar Šubertová