Školní rok 2017/2018 zahájen

„Bože, ty nám sesíláš svého Svatého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy, dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.“ (úvodní modlitba při mši sv.)

Mše svatá - zahájení nového školního roku

Mše svatá – zahájení nového školního roku

V pondělí 4. 9. 2017 po úvodním setkání ve škole, jsme se všichni přesunuli do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci, kde jsme společně s otcem biskupem a novým školním kaplanem otcem Tomášem Čiržem prožili slavnostní mši sv. u příležitosti zahájení nového školního roku 2017/2018.

Schola BiGy

Schola BiGy

Celou mši sv. hudebně doprovázela schola pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké.

Otec biskup ve své promluvě vyzvedl člověka jako tvora společenského a školu jako „místo, kde získávám vědomosti, abych byl platný a prospěšný druhým lidem. Svůj život nemám proto, abych se vychloubal, jak jsem dobrý, jak mi to jde, můj život je služba lidem.“

V závěru kázání popřál studentům, „aby chodili do školy rádi, aby byli vděčni za poznávání nových věcí a aby se učili poznávat Krásu.“ Maturantům, „aby se nebáli zvýšeného úsilí.“ Profesorům pak popřál mnoho trpělivosti a připomněl: „Úkol učitelů je velikánský. Mají vás skrze různé oblasti nasměrovat k nekonečně dobrému, živému Bohu.“

Po mši sv. p. ředitelka Mgr. Jana Vylobová poděkovala otci biskupovi a přivítala také nového školního kaplana. Oběma pak předala drobný dárek. Otec biskup obdržel na uvítanou pro svého psa malou kostičku, neboť ten ho jednou doma přivítal tak vroucně, že otce biskupa povalil na zem a bylo z toho několikatýdenní bolestivé zranění.

Otec Tomáš dostal symbolický klíč „od školy, kaple a od srdcí náš všech.“

Velmi povzbudivé a milé byly výroky absolventů gymnázia po mši sv. „já bych se tak ráda vrátila, já chci zpátky…“

Myslím, že to je pro naši školu to nejlepší vyznamenání.

Přeji, aby tento školní rok byl ve všech směrech rokem dobrým!

Bc. Dagmar Máchová, asistentka