Studenti sexty B ostravského BiGy poznávali osudy Hlučínska

Sexty B v hlučínském muzeu

Sexty B v hlučínském muzeu

Dopoledne 2. května 2018 se třída sexta B Biskupského gymnázia v Ostravě účastnila exkurze do muzea v Hlučíně. Původně jsme se měli seznamovat se středověkou a ranně novověkou historií města, ale muzeum z organizačních důvodů změnilo program, a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o dění na Hlučínsku hlavně během 20. století.

Sexta B v hlučínském muzeu

Sexta B v hlučínském muzeu

V rámci expozice jsme zhlédli dokument se svědectvím mnoha zdejších pamětníků, prohlídli si specifickou časovou osu umístěnou venku před vstupem do expozice na zídkách z režných cihel, prošli jsme několik kójí výstavy „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“ barvitě komentovanou panem ředitelem muzea. Nakonec jsme pracovali s materiály a pracovními listy, což nám umožnilo si záplavu informací malinko uspořádat. Celá exkurze byla pro nás velmi přínosná, zejména proto, že se týkala historie našeho regionu. Možná jedna myšlenka závěrem, oslava 100 let republiky má na Hlučínsku úplně jiný charakter než ve zbytku našeho státu, protože tahle část republiky byla připojena k ČSR až v roce 1920, a některé obce dokonce v roce 1923.

Klára Slatinská