Večer mladých

Schola BiGy na biskupství

Schola BiGy na biskupství

Jako každý měsíc se ve středu 15. 11. 2017 konal na Biskupství Večer mladých, na kterém se sešli mladí křesťané z celé diecéze. Duchovní program byl zahájen mší svatou, kterou tentokrát hudebně doprovázela naše schola. Kaplí se rozléhaly velmi oblíbené a známé písně našeho repertoáru, jako například Den co den, Větší je náš Bůh, apod. Po mši následovalo povídání otce Darka Sputa o dobrodružné cestě do hor, o překonávání překážek a nástrah. Po celou dobu programu byla možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru. Byl to velmi příjemný večer.

Klára Slatinská a Anna Jurišicová