Výběrový lyžařský kurz do Alp

V termínu od 08.01. – 12.01.2018 plánujeme uskutečnit výběrový lyžařský kurz v rakouských Alpách – plakát

Kurz je zaměřen na sjezdové lyžování. Studenti musí mít kompletní, řádně seřízenou lyžařskou výzbroj.

Více informací viz Smlouva o zajištění a realizaci lyžařského kurzu v Alpách číslo 180305 – viz smlouva

Přihlášku na kurz a zálohu ve výši 2000,-Kč je nutné odevzdat do 12.10. 2017 – přihláška

 

Doplatek ve výši 5950,-Kč do 15.12. 2017

Přihláška  bez peněz je neplatná.

Za kabinet Tv M. Pešatová