Výjezd studentské rady

Výjezdní zasedání studentské rady BiGy

Výjezdní zasedání studentské rady BiGy

Stejně jako každý rok se zástupci každé třídy vydali dne 2.11.207 na výjezdní zasedání studentské rady do Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde mohli strávit den v úžasném Diecézním středisku mládeže. Vše jsme zahájili společnou modlitbou a poté jsme se seznamovali.
Naším hlavním úkolem bylo naplánovat, vylepšit a prodiskutovat blížící se akce, jako například „Den otevřených dveří“ a společně se pobavit o naší škole. A tak následovalo rozdělení do 4 skupin, které měli promyslet klady, zápory, ohrožení a příležitosti našeho gymnázia. Vše jsme zapsali na papír a asi po hodině jsme se opět všichni setkali a sdělovali své velice obsáhlé a zajímavé myšlenky a nápady. Nakonec následoval oběd, poděkování a společná cesta zpátky do Ostravy.

Toto zasedání umožnilo poznání se s novými lidmi, chvíle smíchů, ale hlavně veřejné debatování o naší škole. Moc bych tímto chtěla poděkovat týmu, který se o nás staral, a také Mgr. Miroslavě Elšíkové a o. Tomáši Čiržovi za doprovod.

Barbora Brodová