Výtvarná soutěž Tajemný svět barev

Oceněné studentky

Oceněné studentky

Studenti tercie A a tercie B a chlapci ze sekundy se zapojili do výtvarné soutěže Tajemný svět barev, kterou pro děti od 4 do 18 let pořádá Středisko volného času v Moravské Ostravě. Pro letošní rok bylo zvoleno téma Pod pirátskou vlajkou.

Do soutěže jsme zaslali práce P. Lorence ze sekundy, Š. Chrásteckého, S. Hrnčárkové a A.  Mikulové z tercie A a Š. Bátrly , D. Oweis , J. Pohořálkové a K. Lyčkové z tercie B.

Porotou byly v  5. kalegorii (7. − 9. třída) vybrány jako vítězné práce dílka našich dvou studentek − Soni Hrnčárkové a Diany Oweis, které se také v pátek 3. 11. zúčastnily slavnostního vyhodnocení soutěže.

Vítězné práce a mnoho jiných, které se skutečně vydařily, můžete do 3. 12. zhlédnout v galerii Oběma očima ve Středisku volného času v Moravské Ostravě na Ostrčilově ulici.

Děkuji všem, kteří se zaujetím  pracovali na tomto tématu, a děvčatům blahopřeji k úspěchu.

Mgr. R. Chrástecká, vyučující VV