EU peníze SŠ

ICT pro všechny

Registrační číslo projektu   CZ.1.07/1.5.00/34.0959

Projekt EU peníze středním školám s názvem ICT pro všechny byl pro Biskupské gymnázium v Ostravě jednoznačně přínosem. Využili jsme nabídku šablon II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka (zapojeno bylo pět pedagogů), dále 5x šablonu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (sedm vyučujících vytvořilo 15 sad, tj. 300 výukových materiálů) a šablonu VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu (proškolen byl jeden pedagog). Projekt umožnil škole výrazný posun ve vybavení ICT technikou, kdy jsme vybavili počítačovou učebnu 18 počítači, učebnu biologie pak 5 notebooky a sadou čidel na měření fyzikálních, biologických a chemických hodnot. Zapojení do projektu EU peníze SŠ se projevilo zkvalitněním výuky. Vyučující jazyků si vybrali velmi dobré kurzy s kvalitními lektory a obohatili své znalosti nejen po jazykové stránce, ale i stránce didaktické. Nabyté zkušenosti zúročují ve výuce cizích jazyků. Jeden pedagog absolvoval vzdělávání v mentoringu a pomáhá svým kolegům ve škole zvládat různé situace. Vytvořené DUM obohacují výuku ICT, biologie, chemie, německého jazyka a dějepisu a inspirují i ostatní pedagogy k tvorbě vlastních výukových materiálů. Povzbudivé bylo i finanční ohodnocení pedagogů, kteří tyto materiály vytvářeli. Plánovaného zlepšení po využití šablon jsme tedy dosáhli, současně se urychlil rozvoj ICT ve škole a došlo ke zpestření výuky v řadě předmětů.