Kroužky a nepovinné předměty

Nepovinné předměty a kroužky se v daném školním roce otvírají vždy podle zájmu studentů.

Pokud potřebujete další informace nebo chcete navštěvovat některý kroužek nebo nepovinný předmět, jednejte s kontaktní osobou, která je vždy uvedena závorce.

KROUŽKY


Nabídka:

Nabídka:

Sportovní kroužky (Mgr. Pavel Stuchlý, Mgr. Jakub Dvorský)

Přírodovědný kroužek (RNDr. Tomáš Řehánek, Ph.D.)

Biologický kroužek (Mgr. Marie Pešatová)

Kroužek španělštiny (Mgr. Barbora Konštacká)

Kroužek francouzštiny (Mgr. Barbora Konštacká)

Kroužek latiny (Mgr. Miroslava Elšíková)

 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Do nepovinného předmětu student podává písemnou přihlášku, která jej zavazuje povinnou docházkou minimálně na jedno pololetí školního roku. Na konci pololetí je možné se z nepovinného předmětu písemně odhlásit.

Nabídka

Schola  (Mgr. Marcela Chrástecká)

Latina (Mgr. Miroslava Elšíková)

Španělština (Mgr. Barbora Konštacká)

Psaní na klávesnici (Ing. Marie Jędrysková)

Informační a komunikační technologie (Mgr. Denisa Barčová)

Deskriptivní geometrie (Mgr. Anna Břečková)

Francouzština (Mgr. Barbora Konštacká)

Výtvarné vyjadřování (PaedDr. Radana Parmová)

Ruština (PaedDr. Radana Parmová)