Měsíční plán

 

ČERVEN 2018

1.6.

Slavnostní mše svatá a předávání maturitních vysvědčení otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowicem O. Praem.

Mše svatá začíná v 10.00 hodin.

Nevydávají se obědy.

4.6.

Výchova k manželství a rodičovství pro septimu a III. ročník, 2. a 3. hod v MMU (Mgr. Kany)

Schola má 1. a 4. hod zkoušku (Mgr. Chrástecká)

Příprava učebny septimy na obhajoby – 5. hod (Mgr. Johnová)

5.6.

Obě sexty a II. ročník – poučení o bezpečnosti na cyklistickém kurzu – 6. a 7. hod v MMU (Mgr. Burda)

Obhajoby ročníkových prací studentů I. ročníku v septimě (Mgr. Vylobová, Mgr. Burda)

Schůzka předsedů a místopředsedů PK v 14.00 hodin v sextě B (Mgr. Vylobová, Mgr. Johnová)

Schůzka pro rodiče žáků přijatých do primy a I. ročníku v 15.00 hodin (Mgr. Vylobová, P. Tomáš Čirž, Ing. Jędrysková, Mgr. Johnová)

Koncert Scholy v 18.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé

Během dopoledne navštíví školu zástupci Ackermann-Gemeinde (Ing. Ságlová)

6.6.

Účinkující na večerním koncertě jsou omluvení ze zkoušení

Duchovní obnova II. ročníku, odjezd po 7. vyučovací hodině, návrat 8. 6. (Mgr. Barčová, P. Tomáš Čirž)

7.6.

Korfbalového turnaje se účastní studenti z primy až kvinty, z každé třídy 6 studentů (Mgr. Stuchlý)

 11. – 15.6.

Cykloturistický kurz pro studenty sexty A, B a II. ročníku (Mgr. Burda, Mgr. Stuchlý, Mgr. Pešatová, Mgr. Dvorský)

Mediální výchova pro studenty kvinty a I. ročníku – 1. až 4. hod v MMU (Mgr. Elšíková, Mgr. Ligocký)

13.6.

Bl. Marie Antonína Kratochvílová a druhové – poutní slavnost školy (P. Tomáš Čirž)

14. – 15.6.

Duchovní obnova a výlet kvinty (P. Tomáš Čirž, Mgr. Bangievský)

18.6.

Zápis známek do Bakaláře, do 10.00 hodin, všichni vyučující

18. a 19.6.

Duchovní obnova a výlet sekundy (sestra Lída, Mgr. Nowaková)

19.6.

Burza učebnic od 8.00 do 8.45 hodin v tělocvičně, organizačně zajišťuje kvarta (Ing. Jędrysková)

Zkouška Scholy – čas upřesníme (Mgr. Chrástecká)

Kvinta má třídnické hodiny – 2. a 3. hod (Mgr. Bangievský)

Dětský den od 15.00 do 18.00 hodin na školní zahradě, zajišťuje tercie B a Studentská rada (Mgr. Stuchlý)

20.6.

Zkouška Scholy – čas upřesníme (Mgr. Chrástecká)

První zahradní slavnost od 16.00 do 20.00 hodin na školní zahradě, sport, tanec, grilování

21.6.

Filmové představení Normální autistický film v kině Luna pro všechny studenty a zaměstnance, začátek v 8.30 hodin, vstupné 60 Kč, následuje beseda s Mgr. Přemyslem Mikolášem a paní Marií Gerdovou, konec přibližně v 11.30 hodin. Nejsou obědy!

Klasifikační porada následuje po odchodu z kina v prostoru kostela Sv. Ducha.

Odpoledne odjíždí kvarta na duchovní obnovu, návrat 22. 6. (sestra Lída, Ing. Jędrysková)

22.6.

Výkazy práce

25. až 27.6.

Duchovní obnova a výlet obou tercií (sestra Lída, Mgr. Ligocký, Mgr. Stuchlý)

Výuka ve třídách probíhá od 1. do 5. hodiny

25.6.

Výlet I. ročníku (Mgr. Burda)

26.6.

Kvarta je na exkurzi – VIDA SCIENCENTRUM Brno (Mgr. Dvorský)

27.6.

Noc ve škole (Studentská rada)

28.6.

Třídnické práce od 1. do 5. hod

29.6.

Slavnostní zakončení školního roku v kostele sv. Josefa (Don Bosko), mše svatá začíná v 9.00 hodin, TU a jejich zástupci si dohodnou organizaci, nejsou obědy.

 

 

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností:

přezíravé oči, zrádný jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce osnující ničemné plány, nohy rychle spěchající za zlem, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.“ (Př6,16-19)