Měsíční plán

 

ŘÍJEN 2017

5.10.

Školení Datové schránky (Mgr. Vylobová, Ing. Zábojová, Mgr. Johnová)

Kvarta – exkurze do Přívozu, návrat na 4. hod (Mgr. Stuchlý)

6.10.

Termín odevzdání témat ročníkových prací pro I. roč, pouze elektronicky (všichni vyučující I. roč)

Plenér – asi 20 studentů odchází po 3. hod (PaedDr. Parmová, Mgr. Chrástecká R)

7. – 15.10.

Poznávací zájezd do Španělska (Mgr. Konštacká, Ing. Ságlová)

9. – 13.10.

Oktáva je na exkurzi v Praze (Mgr. Šubertová, Mgr. Ligocký)

13.10.

Termín odevzdání přihlášek k Malé maturitě (Ing. Jędrysková)

14.10.

Soustředění Scholy (Mgr. Chrástecká M)

18.10.

Představení německého divadla se účastní skupina NJ z oktávy a IV. ročníku, návrat na 4. hod (Mgr. Šubertová)

19.10.

Školní kolo Biblické soutěže probíhá 1. hod v jídelně (otec Tomáš)

24.10.

Školní kolo recitační soutěže probíhá 1. až 4. hod v kapli (Mgr. Kukučková, Mgr. Chrástecká R, PaedDr. Parmová, Mgr. Vylobová)

25.10.

Masarykiáda (Mgr. Stuchlý a kvinta)

26. a 27.10

Podzimní prázdniny

30.10.

Výkazy práce

 

Výhled:

1.11. Slavnost všech svatých; recitační soutěž ve španělském jazyce

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – pobožnost v Třebovicích

6.11. Laťka o pohár otce biskupa

 

„Když je rozumnost při díle, kdo dokáže víc než ona?“ (Mdr 8,6)