Měsíční plán

 KVĚTEN 2018

1.5.

Státní svátek

2.– 4.5.

Písemné maturitní zkoušky, všechny třídy mají program mimo budovu školy, není mše svatá, nevydávají se obědy

7.5.

Porada pro všechny členy obou maturitních komisí v 7.15 hod v učebně VV

Mše svatá se přesouvá na 8.00 hodin

8.5.

Státní svátek

10– 11.5.

Exkurze do Lidic, Terezína a Příbrami pro přihlášené studenty (Mgr. Stuchlý, Mgr. Sladká, Mgr. Elšíková)

10.5.

Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá v 7.15 hod (P. Tomáš Čirž)

11.– 19.5.

Novéna k Duchu Svatému – vždy o velké přestávce v kapli (P. Tomáš Čirž)

11.5.

Náhradní termín přijímacích zkoušek – učebna HV

14.– 15.5.

Duchovní obnova sexty A (P. Tomáš Čirž, Mgr. Kukučková)

15.5

Příprava maturitních místností (viz níže) proběhne 5. hod ve spolupráci se studenty septimy (Mgr. Johnová)

16.– 25.5.

Ústní maturitní zkoušky oktávy a IV. ročníku – náhradní rozvrh i rozpis dozorů, vypnuté zvonění, učebny VV, HV, IKT a infocentrum jsou vyhrazeny pro maturitní zkoušky, nutný klid na chodbách během přestávek (hlavně 1. NP)

25.– 27.5.

Zájezd do Vídně pro přihlášené studenty němčiny ze sexty A a II. ročníku (Mgr. Sladká, P. Tomáš Čirž)

27– 31.5.

Ekologický kurz pro septimu a III. ročník (Mgr. Kany, Mgr. Pešatová, Mgr. Burda)

28– 29.5.

Duchovní obnova II. ročníku (P. Tomáš Čirž, Mgr. Barčová)

29.5.

Schola vystupuje od 12.30 hodin při setkání seniorů na Biskupství ostravsko-opavském (Mgr. Chrástecká M)

Výkazy práce

31.5.

Slavnost Těla a Krve Páně, mše svatá v 7.15 hod (P. Tomáš Čirž)

 

Výhled:

1.6.   slavnostní předávání maturitních vysvědčení otcem biskupem v kostele sv. Cyrila a Metoděje

5.6.   obhajoby ročníkových prací – I. ročník; třídní schůzka pro rodiče přijatých uchazečů; koncert Scholy ve Staré Bělé

 

„Poznání moudrého stoupá jako záplava a jeho rada je jako životodárný pramen.“ (Sír 21,13)