Měsíční plán

 

3.9.

Zahájení školního roku: 8.00 hod práce ve třídách, 11.00 hod slavnostní mše svatá s otcem biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, O. Praem. v kostele sv. Cyrila a Metoděje

Nevydávají se obědy

4.9.

Třídnické práce 1. až 5. hod

Opravná maturitní zkouška v 8.00 hod v učebně VV

Zkouška Scholy: pouze hudebníci, 2. až 5. hod, učebna HV (Ing. Zajac)

První výdej obědů

5.9.

Výuka podle rozvrhu od 2. do 5. hod

Schůzka Scholy 2. až 4. hod (Mgr. Chrástecká M)

Seznámení s novou školou: prima 2. a 3. hod, I. ročník 4. a 5. hod

V některých třídách ještě probíhají třídnické práce

Vzdělávání žáků s PAS na SŠ v 13.15 hod v učebně MMU pro všechny pedagogické pracovníky

6.9.

Výuka podle rozvrhu od 1. do 6. hod

Zkouška Scholy 2. až 4. hod (Mgr. Chrástecká M)

7.9.

Výuka podle rozvrhu od 1. do 6. hod

Zkouška Scholy 2. až 4. hod (Mgr. Chrástecká M)

8.9.

Soustředění Scholy (Mgr. Chrástecká M)

10.9.

Schůzka všech účastníků zájezdu do Anglie 4. hod v jídelně (Mgr. Kvitová)

12. – 18.9.

Zájezd do Anglie (Mgr. Pijáčková, Mgr. Kvitová, Mgr. Konštacká)

13.9.

Porada ředitelů SŠ MSK – Sepetná, Ostravice (Mgr. Vylobová)

14.9.

Školní pouť na Maria Hilf u Zlatých Hor (P. Tomáš Čirž)

15.9.

Termín odevzdání: podklady pro výroční zprávu, témat k Malé maturitě (pro kvarty), maturitní témata, plány předmětových komisí, metodiků a vedoucích programů na školní rok 2018/2019

17. – 22.9.

Exkurze do Prahy pro IV. ročník (Mgr. Elšíková)

20.9.

Besedy o energetice v učebně fyziky: kvinta 1. a 2. hod, I. ročník 3. a 4. hod (Mgr. Břečková)

Termín odevzdání tematických plánů

26.9.

Výkazy práce

28.9.

Státní svátek

 

Proběhne schůzka předsedů a místopředsedů PK, schůzka TU – termín upřesníme

 

Nepůjdu s tím, kdo bledne závistí, protože takový nebude mít na moudrosti podíl. (Mdr 6,23)