Měsíční plán

 

PROSINEC 2017

Rorátní mše svaté každé pondělí, čtvrtek a pátek v 6.45 hod, po mši svaté společná snídaně

1.12.

Termín odevzdání přihlášek k MZ 2018

2.12.

Soustředění Scholy (Mgr. Chrástecká M)

4.12.

Žehnání adventních věnců při mši svaté v 6.45 hodin (otec Tomáš)

5.12.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 3. a 4. hod VG v jídelně, 5. a 6. hod NG (Mgr. Kvitová, Mgr. Bochenská, Mgr. Pijáčková)

6.12.

Během 2. až 4. hod navštíví jednotlivé třídy Mikuláš (studenti septimy)

Příprava třídy sexty B na Den otevřených dveří – 5. hod (Mgr. Johnová)

Basketbalového turnaje se účastní pět chlapců (prima, kvarta), návrat na 7. hod (Mgr. Stuchlý)

Sexta A – den bez písemného i ústního zkoušení (výhra Barevného týdne)

7.12.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OD 9.00 DO 17.00 HODIN

Odpoledne odjíždí oktáva na duchovní obnovu, návrat 9.12. (otec Tomáš, Mgr. Šubertová)

8.12.

Termín pro nahlášení třídních předvánočních programů (všichni TU i když o program není zájem)

Sexta B (průvodci na DOD) je omluvena z písemného a ústního zkoušení

11.12.

Recitační soutěže Aréna plná krásných slov se účastní osm studentů VG (Mgr. Šubertová)


12.12.

Generální zkouška Adventního koncertu v hudebně (vyučující HV)

Školení – Legislativní novinky ve školním roce 2017/2018 (Mgr. Vylobová)

13.12.

ADVENTNÍ KONCERT V 17.30 HODIN V KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE V PUSTKOVCI

14.12.

Zájezd do Vídně pro přihlášené studenty (Ing. Ságlová)

18.12.

Zeměpisná olympiáda probíhá 3. hod v učebně Fy (RNDr. Řehánek)

Výkazy práce

19.12.

Zeměpisná olympiáda pro studenty NG, 3. hod v učebně fyziky (Mgr. Bangievský)

Školení Tvorba klimatu ve škole (Mgr. Vylobová, Mgr. Johnová)

20.12.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce pro studenty tercie až oktávy, 4. až 6. hod v septimě (Mgr. Tylečková)

21.12.

Výuka končí po 4. hod, možnost třídních předvánočních programů během 3. – 4. hod (nutné nahlásit do 8.12.), oběd v 11.35 hodin

22.12.

Ředitelské volno

  1. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Vánoční prázdniny, nástup do školy ve středu 3. 1. 2018

 

Výhled:

9.1. Florbalový turnaj tříd

8.1. Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)

Konverzační soutěž v NJ (1 – 2 studenti z každé třídy)

 

 

„Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“

                                                                                                       L 2,12

Požehnané Vánoce Vám i Vašim blízkým

Mgr. Jarmila Johnová                        P. Tomáš Čirž              Mgr. Jana Vylobová