Měsíční plán

 

Listopad 2018

1.11.

Slavnost všech svatých

Zkouška Scholy 7. hod (Mgr. Chrástecká)

2.11.

Památka zesnulých: 8.00 sraz tříd u školy, 8.15 pobožnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích, výuka od 3. hodiny (P. Tomáš Čirž)

Představení zahraničních studijních příležitostí (Alfa Agency Brno) pro studenty sexty a septimy A i B, 4. hod v učebně MMU (dozor dle rozvrhu)

Zkouška Scholy 6. hod (Mgr. Chrástecká)

5.– 7.11.

Adaptační kurz primy a I. ročníku (Mgr. Tylečková, Mgr. Kany, Mgr. Kvitová)

5.11.

Školní turnaj ve futsalu probíhá 1. až 6. hod (Mgr. Burda)

Schola nahrává CD (Mgr. Chrástecká)

6.11.

Zájemci ze tříd septima, oktáva, III. a IV. roč píší sciotesty 2. a 3. hod v jídelně (Mgr. Elšíková)

Konzultační seminář k maturitní zkoušce a přijímací zkoušce (Mgr. Vylobová, Mgr. Johnová)

Členové Scholy jsou omluveni z písemného i ústního zkoušení

7.11.

Prezentace našeho gymnázia na kněžské schůzi děkanátu Bílovec v Odrách (Mgr. Vylobová, P. Tomáš Čirž)

8 a 9.11.

Duchovní obnova oktávy a IV. ročníku (Mgr. Konštacká, Mgr. Elšíková, P. Tomáš Čirž)

10.11.

Ministrantský turnaj ve florbalu v tělocvičně (p. Němec)

12.11.

Moderovaná adorace v kapli v 17.00 hodin (P. Tomáš Čirž)

14.11.

Termín odevzdání přihlášek k ročníkové práci (Mgr. Kany)

Laťka o pohár otce biskupa (Mgr. Stuchlý)

Krajského kola soutěže v sudoku se účastní 3 studenti ze septimy (Mgr. Nowaková)

15.11.

Prezentace našeho gymnázia na církevní ZŠ sv. Ludmily a na kněžské schůzi děkanátu Opava (Mgr. Vylobová, P. Tomáš Čirž, vedení Studentské rady)

Klasifikační porada za 1. čtvrtletí v 14.00 hodin v MMU

16.11.

Den boje za svobodu a demokracii – program pro všechny třídy 1. až 3. hod (Mgr. Ligocký)

19. a 20.11.

Adaptační kurz septimy A a B (Mgr. Kukučková, Mgr. Chrástecká, Mgr. Kvitová)

20.11.

Tercie se účastní výběrového zjišťování výsledků vzdělávání (ČŠI): v učebně IKT, 1. a 2. hod skupina 1; 3 a 4. hod skupina 2 (Mgr. Barčová)

Třídní schůzky od 15.00 do 17.00 hodin

21.11.

Fotografování Scholy v kapli v 9.40 hodin (Mgr. Chrástecká)

23.11.

Šachový turnaj probíhá od 0. do 6. hod v septimě B (Mgr. Břečková)

27.11.

Školení „Kontroly ve školách, právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol“ v Olomouci (Mgr. Vylobová, Mgr. Johnová)

28.11.

Florbalový turnaj pro ostravská gymnázia (Mgr. Stuchlý, Mgr. Burda)

Prezentace našeho gymnázia na projektovém dni „Kam na školu“ na ZŠ Rovniny v Hlučíně (Mgr. Vylobová, P. Tomáš Čirž, vedení Studentské Rady)

Výkazy práce

30.11. a 1.12.

Prezentace našeho gymnázia na výstavišti Černá louka – výstava „Středoškolák, vysokoškolák“ (Bc. Máchová, Mgr. Vylobová, P. Tomáš Čirž, vedení Studentské rady)

 

Výhled:

3.12. žehnání adventních věnců

4.12. Den otevřených dveří 9.00 až 17.00 hodin

 

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Ga 5,22-23)