Orientační dny

 

Projekt Orientační dny 

– rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM

Zahájení projektu:  01.11.2009

Ukončení projektu: 31.07.2012

Stručný obsah projektu

 Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy

 Specifické cíle projektu:

1. Vytvořit metodiky pro realizaci vzdělávacích Orientačních dnů pro žáky zapojených 12 ZŠ a SŠ.

2. Modifikovat pro české podmínky know-how používané pro realizaci obdobných programů pro školy v Aktionzcentrum Benediktbeuern (SRN) a předat toto know-how pedagogickým pracovníkům.

3. Realizovat pro žáky zapojených škol 36 pilotních kurzů Orientačních dnů.

4. Vytvořit nové metodické prvky zaměřené na tematiku udržitelného rozvoje a začlenit je do výuky ve školách. Během realizace projektu bude podpořeno 720 žáků základních a středních škol a 20 pedagogických pracovníků.

Vzniknou 2 tištěné metodické publikace a 30 metodických prvků v elektronické podobě se zaměřením na rozvoj hodnotové orientace žáků.

V projektu zapojeny 2 pedagožky a podpořeno bude 60 žáků.