Pracovní víkend scholy

Za sobotního soustředění Scholy BiGy

Za sobotního soustředění Scholy BiGy

V sobotu 10. 9. 2018 přišli členové scholy do školy. Od 8 hodin totiž probíhala příprava na nahrávání jejich prvního CD. Ráno vše započalo v kapli společnou modlitbou Žalmu 33 – Chvála Boží prozřetelnosti, jež končí slovy … „Ať spočine na nás, Hospdine, Tvé milosrdenství, jak doufáme v Tebe“.

Read the rest of this entry »

Pasování nových studentů

Pasování primánů

Pasování primánů

V úterý 4.. 9. 2018 proběhlo ve třídách primy a 1. ročníku pasování nových studentů do „studentského stavu“.

Štafetu nejmladších studentů školy převzalo 25 studentů primy se svojí třídní učitelkou Mgr. Marcelou Tylečkovou. Pasování provedla „akademická komise“ sekundy za doprovodu svých zbývajících kolegů z ročníku. Poté následovalo druhé pasování v 1. ročníku, kde třídní učitelkou je Mgr. Renata Kany. „Akademická komise“ se svými kolegy z 2. ročníku takto mezi sebe přivítala nové spolužáky.

Read the rest of this entry »

Zahájení nového školního roku s otcem biskupem

Zahájení školního roku na BiGy

Zahájení školního roku na BiGy

V pondělí 3. 9. 2018 začal pro studenty našeho gymnázia nový školní rok. Po úvodním návalu před školou, aby každý získal pro sebe to správné místo v lavici, se všichni studenti sešli ve třídách se svými třídními učiteli, aby se po prázdninách přivítali a řekli si pár organizačních záležitostí. Pak už následoval přesun na mši sv. s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.

Read the rest of this entry »

„Ostrava“ a „Odry“ se vydají na společnou pouť na Maria Hilf

Maria Hilf u Zlatých Hor

Maria Hilf u Zlatých Hor

Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá v pátek 14. září 2018 u příležitosti Dne církevních škol (16. 9.) školní pouť na poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor.

K účasti na pouti jsme přizvali i další školy a školská zařízení Ostravsko-opavské diecéze s tím záměrem, že by se ze školní pouti mohla stát pouť církevních škol. Naši nabídku přijala Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, která se vydá na Maria Hilf spolu s námi.

První pouti církevních škol se mohou zúčastnit také rodiče studentů, přátelé a podporovatelé církevního školství.

Plakát na pouť
Program:

6:45                 sraz u školy

7:00                 odjezd autobusů

9:00 – 10:15    výšlap k poutnímu kostelu

10:30               mše svatá

Předpokládaný návrat kolem 14-ti hodin.

Cena: 100 Kč/žáci; 150 Kč/rodiče + příbuzní

P. Tomáš Čirž, školní kaplan

Do nového školního roku s Vděčností a Karlem Krylem

Kostel sv. Jana a sv. Pavla v Krmelíně

Kostel sv. Jana a Pavla v Krmelíně

V pondělí 27. 8. 2018 začal pro pedagogy a provozní pracovníky Biskupského gymnázia v Ostravě nový školní rok. Tradičně jsme jej započali duchovní obnovou. Tentokrát jsme se sešli v „Domečku“ u kostela sv. Jana a Pavla v obci Krmelín, která spadá do farnosti Stará Bělá. Read the rest of this entry »