Školní kolo biblické soutěže „Bible a my“

Bible a my

Bible a my

V den svátku svatého Lukáše, evangelisty (18. 10.) se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo oblíbené biblické vědomostní soutěže „Bible a my“. Pro jednotlivé kategorie byla v letošním roce vypsána následující témata: II. kategorie (prima a sekunda) – Ježíšova podobenství podle Lukáše; III. kategorie (tercie a kvarta) – Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů; IV. kategorie (kvinta – oktáva, I. – IV. ročník) – Mojžíš, Smlouva a kniha Exodus. Soutěže se zúčastnilo 46 účastníků. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 31. října.

Read the rest of this entry »

LUŠTĚNÍ SUDOKU

Soutěž v sudoku

Soutěž v sudoku

V pátek 19. 10. 2018 se poprvé uskutečnila soutěž v luštění Sudoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 48 soutěžících v kategorii nižší a vyšší gymnázium. Tříčlenná družstva luštila sudoku lehké, střední a těžké náročnosti štafetovým způsobem. Lehkou verzi sudoku téměř všichni velmi brzy předložili ke kontrole. Postupně se čas luštění prodlužoval, celá soutěž trvala 80 minut.

Read the rest of this entry »

13. ročník recitační soutěže

Vítězové recitační soutěže

Vítězové recitační soutěže

V pátek 19. 10. 2018 se uskutečnilo vyhodnocení školního kola 13. ročníku recitační soutěže, která se konala 12. 10. 2018. Do školního kola postoupilo 16 žáků z nižšího gymnázia a 21 žáků z vyššího gymnázia.

Porota ve složení Mgr. Rita Chrástecká, Mgr. Hana Kukučková, Vojtěch Petrmann, Tereza Menšíková, Barbora Brodová a Petr Lorenc vyhodnotila toto pořadí soutěžících: Read the rest of this entry »

Basketbalový turnaj

Úspěšný basketbalový tým BiGy

Úspěšný basketbalový tým BiGy

Dne 18. 10. 2018 se studenti našeho gymnázia zúčastnili basketbalového turnaje. Pod odborným dohledem pana profesora Jakuba Dvorského naši školu a především naši čest reprezentoval Jan Novák a Marek Zicháček (4. ročník), Timon Duda (3. ročník), Alfred Kočí (3. ročník) Vojtěch Gotfryd (septima B), Tomáš Dvořák (septima B), Daniel Bartoš (septima B), Ondřej Broda (septima B), Tomáš Hrubý (2. ročník) a Jakub Holek (kvinta).

Read the rest of this entry »

Cesta k velkým věcem vede přes věrnost v maličkostech …

Otec Vítek Řehulka na BiGy

Otec Vítek Řehulka na BiGy

… to jsou slova  o. Víta Řehulky z farnosti Ostrava-Zábřeh, kterými ve středu 17. 10. 2018 zakončil svoji promluvu při pravidelné mši sv. v naší kapli. V promluvě všem přečetl velmi silný příběh taxikáře, jehož text v plném znění zveřejňujeme níže.

Službu v kapli měli studenti 2. ročníku, kteří krásným zpěvem písně „Pojď, teď je ten čas jej chválit“ započali středeční bohoslužbu. Z Lukášova evangelia zazněl úryvek Lk 11,42-46, kdy Ježíš kárá slovy: „Běda vám farizeové, běda i vám, znalci Zákona!“

Děkujeme o. Vítovi za návštěvu i závěrečná slova povzbuzení … jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost…

Dagmar Máchová

Příběh taxikáře