„… mé srdce bije v této kapli díky vám …“

P. Michal Jadavan

P. Michal Jadavan

… těmito slovy zahájil otec Michal mši svatou 29. listopadu 2017 v kapli Biskupského gymnázia v Ostravě a připomněl, že je hrdým absolventem BiGy a že zde působil i jako vyučující. Vyprávěl všem přítomným příběh o misionáři a zakončil ho slovy: „Když je cíl mimo náš svět, nic nás na tomto světě nemůže zastavit.“

Dne 2. února 2018 srdce otce Michala dotlouklo a on se vydal za Tím, kterému ochotně a věrně sloužil.

Na otce Michala vzpomeneme ve středu 7. února ve školní kapli při mši svaté.

Rozloučení s otcem Michalem

Otče Michale, Světlo věčné ať Ti svítí …

Jana Vylobová

Ples BiGy

Z plesu BiGy

Z plesu BiGy

V sobotu 27.1.2018 se uskutečnil 5. ples Biskupského gymnázia v Klubu Alfa v Ostravě. Plesu se letos zúčastnil rekordní počet 230 jak bývalých, tak současných studentů našeho gymnázia. Ples byl zahájen ve 20:00 naším školním kaplanem Tomášem Čiržem Read the rest of this entry »

Den prevence 2018

Den prevence na BiGy

Den prevence na BiGy

Již tradičně proběhl na naší škole lednový DEN PREVENCE. Program byl velmi bohatý a pestrý. Studenti semináře společenských věd si pro své mladší spolužáky připravili přednášku o tom, jak se bránit při kyberšikaně, jak si zabezpečit svůj profil na sociálních sítích, aby nebyly zneužívány osobní údaje. Read the rest of this entry »

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, 44. ročník soutěže MŠMT

Dne 20. prosince 2017 proběhlo školní kolo OČJ. V I. kategorii soutěžilo 9 studentů z tercií a kvarty, ve II. kategorii 10 studentů napříč všemi třídami vyššího gymnázia. Read the rest of this entry »

Prima odehrála svůj 3. korfbalový turnaj

Korfbalový turnaj primy

Korfbalový turnaj primy

Prima našeho gymnázia odehrála svůj třetí korfbalový turnaj. Přestože třída s korfbalem letos začala, bylo velmi dobře patrné, že hráče korfbal baví, což dokazovali výbornými výkony, za které je chválil rozhodčí turnaje a místopředseda korfbalového svazu Lukáš Filip. Nejlepším střelcem turnaje byl s devíti koši Tadeáš Ševčík. Read the rest of this entry »