Podpora inkluze na BIGY v Ostravě

6b_Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Biskupské gymnázium v Ostravě realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Podpora inkluze na BIGY v Ostravě, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity podporující vzdělávání žáků a pedagogů.
Podpora inkluze na BIGY v Ostravě