Poradenský tým

Poradenský tým pedagogických pracovníků (školní kaplan, výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce) poskytuje konzultační a poradenské služby pro studenty, jejich rodiče i pedagogické pracovníky školy.

Pracovníci poradenského týmu spolupracují při řešení výukových, výchovných i jiných problémů. Zajišťují kariérové poradenství studentům, individuální poradenství  žákům ve studijních, osobních problémech, realizaci programů primární prevence patologických jevů apod.

Důraz klademe na dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků (diskrétnost, ochrana osobních údajů).

Ke konzultacím se objednávejte nejlépe mailem nebo telefonicky.