Posilování klíčových kompetencí

Informace pro rodiče:

Biskupské gymnázium v rámci projektu“ Posilování klíčových kompetencí formou dlouhodobých třídních projektů“, který přibližuje žákům svět práce a finanční gramotnosti, organizuje každoročně interaktivní soustředění pro žáky nižšího gymnázia.

Soustředění je nedílnou součástí třídních projektů, jejichž obsahem je pro primu rodinný rozpočet a hospodaření rodiny, pro sekundu trh práce, pro tercii podnikání a pro kvartu finance a finanční produkty.

Soustředění posiluje osobnostní rozvoj žáků a přispívá ke zkvalitňování vztahů v třídních kolektivech. Z toho důvodu je žádoucí, aby se soustředění účastnili pokud možno všichni žáci dané třídy.

Soustředění se uskuteční 2x ročně v termínech v září (1,5 dne) a v červnu (1 den).

Možnosti:

1. soustředění mimo Ostravu 1,5 dne: cca 780kč (strava, ubytování, jízdné, lektorné)

2. soustředění v Ostravě 1,5 dne (bez ubytování): cca 590 Kč (strava, lektorné)

3. soustředění v Ostravě 1 den: 300 Kč (lektorné)

Třídní kolektivy si mohou dohodnout, zda na 1,5 denní soustředění vyjedou mimo Ostravu nebo využijí levnější varianty realizované ve SVČ v Ostravě – Zábřehu.

Soustředění zajišťuje Středisko volného času v Ostravě – Zábřehu na základě požadavků Biskupského gymnázia.

Co jsou klíčové kompetence a co na soustředění říkají naši žáci, si můžete přečíst v přiložených dokumentech „Klíčové kompetence“ a “Názory žáků“.

Klíčové kompetence

Názory žáků

Obsah projektu:

Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů,

reg.č. /CZ 1.07/1.1.07/03.0049 z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském z operačního programu  EU Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zlepšit  klíčové   kompetence žáků nižšího gymnázia, implementovat ekonomickou a finanční gramotnost do ŠVP, sladit průřezové téma ekologická výchova a obor Člověk a svět práce s výukou v ostatních  předmětech  prostřednictvím projektové výuky podporující mezipředmětové vztahy.

Projektová výuka umožňuje porozumění, které vychází ze zkušeností žáků, navazuje na ně a dále rozvíjí. Toto pojetí učení respektuje rovný přístup ke vzdělání, podporuje klíčové kompetence, zohledňuje individuální nadání každého žáka, rozvíjí u žáků pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání a zvyšuje tak uplatnitelnost na trhu práce.

Délka projektu: 6/2011 – 6/2012

Cílová skupina: žáci nižšího gymnázia a 15 pedagogů Biskupského gymnázia

Harmonogram  projektu:

Přípravná fáze 6/2011 – 1/2012

  1. Osm  pracovních setkání vývojového týmu pedagogů k obsahovým a formálním otázkám spojeným s tvorbou výukových aktivit pro projektové manuály pro každý ročník. Pedagogové každý za svůj předmět vypracují výukové aktivity v souladu s cíli projektu,  smysluplně zařadí projektové vyučování do svých předmětů a své části ŠVP (6 /2011 – 12/2012)
  2. Kompletace a tisk projektového manuálu (12/2011 – 1/2012)
  3. Kurz rozvoje didaktických dovedností a efektivní evaluace pro pedagogy   (4 dny externě – 9/2011)
  4. Kurz rozvoje počítačových dovedností a obsluhy interaktivní tabule  pro pedagogy

(2 dny interně – 1/2012)

  1. Vybudování projektové učebny vybavené interaktivní tabulí, 15 žákovskými notebooky, skříňkami na žákovská portfolia, atd.

Realizační fáze 2/2012 – 6/2012

1.     Čtyři třídy NG budou po 5 měsíců pracovat dle metodického manuálu vytvořeného

vývojovým týmem pedagogů v první polovině školního roku (2/2012 – 6/2012)

Součást projektové výuky :

a)       dvoudenní  motivační výjezdní soustředění  pro každou třídu NG

v Beskydech nebo Jeseníkách (člen vývojového týmu a externí lektor – 2/2012)

b)       pracovní exkurze každé třídy NG podniku ziskové či neziskové sféry v MSK

c)       dvoudenní  výstupní (hodnotící a prezentační) výjezdní soustředění v Beskydech

Jeseníkách  pro  každou třídu NG  6/2012

  1. 6/2012 ––  výstupní schůzka realizačního a vývojového týmu, analýza

činností, jejich efektivita, naplnění  cíle projektu, analýza chyb, analýza

hodnocení projektu cílovou skupinou, celkové zhodnocení projektových činností,

korekce chyb, úprava projektu na další školní  rok.

Výstup klíčových  aktivit projektu:

4   metodické projektové manuály pro 4 třídy NG (obsah, cíle, mezipředmětové vazby,   časový harmonogram, didaktické  metodické pokyny, personální zabezpečení, nároky     na prostor a materiál, evaluace, forma pákový pořadač s vyjímatelnými listy, CD)

1   manuál s evaluační didaktikou pro učitele

15  pedagogů proškolených v nových výukových a výchovných  metodách vedoucích

k rozvíjení klíčových kompetencí

15  pedagogů vyškolených v efektivních evaluačních metodách

120 žáků   vybavených kompetencemi zvyšujícími jejich konkurenceschopnost

1         učebna vybavena pro projektovou výuku.

120 žákovských portfolií

navázání dlouhodobé spolupráce s podnikatelskou sférou